Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva un rosīga

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, no šī gada 13.marta līdz 2020. gada 12.maijam Sociālā dienesta darbība tiek organizēta citādā režīmā kā tas parasti ierasts. Sociālā dienesta darba ikdiena ir ļoti aktīva un rosīga, neraugoties uz to, ka strādājam aiz slēgtām durvīm. Kādam var šķist, ka ikdienas Sociālā dienesta darbība ir apstājusies bet gluži pretēji, darbinieki strādā pastiprinātas slodzes apstākļos, ievērojot visus piesardzības un aizsardzības pasākumus.

Sociālā dienesta darbība notiek sekojoši:

 • Tiek ierobežota klientu apkalpošanu klātienē. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumu tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes
 • Sociālais dienests iesniegumus pieņem attālināti, parakstītus ar drošu elektronisku parakstu vai iesniegtus caur portālu Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Iesniegumi tiek atstāti arī Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, koridorā izvietotajā pasta kastītē pie ārdurvīm (Rīgas ielā 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā pagastu pārvaldē pie ārdurvīm.
 • Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020.gada 6.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.1-4/2020/147 un 2020.gada 15.aprīlī pieņemto lēmumu Nr.1-4/2020/149, Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā:
  * tiek saņemti iesniegumi par pārtikas pakām un taloniem. (Gribu atgādināt visiem iesniegumu rakstītājiem, kuri sūtīja word formā vai ieskenētus dokumentus, būs Sociālajam dienestam jāiesniedz iesniegumu orģināli);
  * iesniegumi tiek pārbaudīti pašvaldības pieejamās datu programmās, par to vai bērni ir deklarēti Vecumnieku novadā un kurā izglītības iestādē mācās. Iesniegums tiek apstrādāts un informācija ievadīta informatīvajā sociālās palīdzības programmā SOPA. Gribu atzīmēt, ka tiek iesniegti iesniegumi no vecākiem par to, ka bērni it kā deklarēti Vecumnieku novadā, bet pārbaudot datus tiek konstatēts, ka bērni ir deklarēti citā novadā un līdz ar to pārtikas paka vai talons nepienākas;
  * tiek sagatavoti saraksti, kur persona ar parakstu apliecina, ka pakas vai taloni ir saņemti.
  * pagājušonedēļ sākās talonu izdale Vecumnieku vidusskolā, Misas vidusskolā, kā arī pagastu pārvaldēs. Sīkāka informācija tika nosūtīta e-klasē. Talonus varēs atprečot jebkurā Vecumnieku novada pārtikas tirdzniecības vietā, kura būs noslēgusi līgumu ar Vecumnieku novada domi.
 • Sociālajā dienestā turpinās arī ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un tiek izdalītas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti - pārtikas un higiēnas pakas.
 • Spēkā stājušies saistošo noteikumu Nr.5 “Par sociālās palīdzības sniegšanu Vecumnieku novadā” grozījumi, kas nosaka, ka pabalstu krīzes situācijā, kurā persona nokļuvusi ar Covid-19 izplatības ierobežošanu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas saistītiem apstākļiem un pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, piešķir līdz 80 EUR mēnesī. Pabalstu piešķir līdz Covid-19 izplatības ierobežošanas valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas spēkā esamības un viena mēneša termiņam pēc tā. Ja ģimene saņēmusi krīzes pabalstu, tā var pretendēt vēl uz 50 EUR par katru apgādībā esošo bērnu vecumā līdz 18 gadiem. Šo pabalstu 100 % apmērā kompensē valsts.
 • Sociālā dienesta darbinieka ikdienā konsultējas ar ģimenēm, kurās pastāv riska faktori bērnu augšanai, aprūpei un izglītībai, un ja nepieciešams brauc apsekot ģimeni, ievērojot visus piesardzības līdzekļus. Novadā esošās skolas sniedz informāciju par tiem bērniem, kuri neiesaistās mācību procesā vai kā citādi ilgstošākā laika posmā nepilda uzdotos skolas uzdevumus. Sociālais dienests noskaidro apstākļus, konsultējoties vai apsekojot izglītojamos.
 • Turpinās sadarbība ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” darbā ar ģimenēm un bērniem, tiek veiktas konsultācijas ar ģimenēm un tiek nodrošināta to speciālistu piesaiste, kuri var strādāt individuāli ar klientu.

Izmantojot izdevību gribu pateikt paldies visiem saviem Sociālā dienesta darbiniekiem par darba ieguldījumu, par atsaucību un drosmi, pildot amata pienākumus šajā grūtajā laikā. Lai visiem kopā veselība un izturība!

 

Rakstu sagatavoja: Sociālā dienesta vadītāja Ina Jankeviča

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933