Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pašvaldības nekustamā īpašuma “Kurmenes skola” trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2020.gada 17.jūnijā plkst. 10:00 Rīgas ielā 29a Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā (domes sēžu zāles telpās, pagraba stāvā) notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Kurmenes skola”, Kurmenē, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā, trešā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

 

Īpašuma sastāvu veido zemes gabals 3823 m2 platībā ar kadastra apzīmējumu 32620090211 un divas būves ar kadastra apzīmējumiem 32620090193001 un 32620090193002.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4. kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 14:00, kā arī Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 65152693 vai 29188880 (Jānis Sils).

Izsoles dalībniekus reģistrē Vecumnieku novada domē Rīgas ielā 29 Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst. 9:00 līdz 12:00 un no plkst. 13:00 līdz 14:00. Reģistrācija tiek izbeigta 17.jūnijā plkst. 9:30.

Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 32000 EUR. Izsoles solis – 500 EUR. Nodrošinājums - 3200 EUR. Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Piedāvātā augstākā summa jāsamaksā viena mēneša laikā pēc izsoles vai ar atlikto maksājumu līdz 12 mēnešiem.

pdfTrešās izsoles NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KURMENES SKOLA” noteikumi.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933