Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novadā talkoja arī šogad (papildināts 20.05.)

Sestdien, 16. maijā, ārkārtējās situācijas laikā, kā arī spītējot šī pavasara neprognozējamajiem laikapstākļiem visā Latvijā norisinājās ikgadējā Lielā Talka. Lielās Talkas oficiālie dati liecina, ko kopumā valstī šogad talkots 955 vietās, kas ir tikai par 1/3 mazāk nekā iepriekšējā gadā. Lai gan Vecumnieku novada iedzīvotāji portālā www.talkas.lv talkošanas vietas pieteica kūtri, pagastu pārvaldēs tika saņemti vairāki pieteikumi no visiem novada pagastiem. Šogad, ievērojot pulcēšanās noteikumus, iedzīvotāji tika aicināti pieteikt individuālās talkas (solo, duo un ģimenes).

Pēc pagastu pārvalžu sniegtās informācijas Skaistkalnē tika sakopta kapu teritorija, Stelpē – karjera peldvietas krasts un atpūtas zona.

Bārbelē mednieku kolektīvs “Bārbele” sakopa “Zemgales šaušanas centra” un mednieku mājas teritoriju.

Kurmenē sakopta Kurmenes darbnīcu apkārtne, liela rosība (ievērojot visus noteikumus) norisinājās Kurmenes parkā pie baznīcas, kur iedzīvotājus bija uzrunājis mācītājs Mediņš – tika zāģēti koki, grābtas lapas, šķūnī sakrauta malka, labiekārtota apkārtējā vide un strādāts pie pastaigu taku izveides parkā. Kurmenes skatu platformā tika izzāģēts skats uz upi.

Iebraucot Vallē no Vecumnieku puses tika tīrītas ceļmalas, izvesta veco ķieģeļu kaudze, pensionāru grupa uzkopa Valles kapu teritoriju un Aktieru Amtmaņu muzeja teritorijā uzkopšanas un labiekārtošanas darbus veica muzeja darbinieki. Savukārt centrā pagasta darbinieki labiekārtoja kalniņu pie apļa, tika sagatavoti puķu podi, lai var stādīt jaunās puķes, kas vasarā priecēs iedzīvotājus un caurbraucējus.

Vecumnieku pagastā vairākas kompānijas sakopa ceļmalas, tikmēr Vecumnieku novada domes kolektīvs rosījās “Sarkanās skolas” teritorijā. Atkritumi vākti arī Zvirgzdē un Misā - “Māliņkalnā”.

Novadnieku viedokļi:

Iveta Radziņa, Valles pagasta pārvaldes vadītāja:

Talkas dienā Valles pagastā strādājām ražīgi. Sakopām vairākus objektus. Četri vīri iedzīvotāja Laimoņa Samulioņa vadībā ar traktortehniku aizveda iespaidīgo ķieģeļu un betona bluķu kaudzi no autoceļa Rīga – Nereta ceļa malas.
Pagasta aktīvie un darbīgie seniori izrādīja iniciatīvu un Anatolija Dāboliņa izrīkoti uzposa Brāļu kapus.
Pagasta pārvaldes kolektīvs uzstādīja un piepildīja ar zemi un kūdru, tā saucamajā šūpoļu kalnā /pie loka krustojuma/ krāsainus puķu podus. Puķes podos gan vēl nestādījām, jo bažījāmies par auksto laiku, kas puķēm varētu būt nelabvēlīgs.
Aktieru Amtmaņu muzejā strādāja muzeja darbinieki.
Strādāts tika SIA «Krīči» teritorijā un Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas apkārtnē.
Taurkalnes bibliotēkas teritorija arī tika posta.
Valles daudzdzīvokļu māju apkārtnes teritorijās talkoja gan SOLO, gan DUO veidos pirms talkas noteiktā datuma.
Izsaku, lielu, lielu paldies darbīgajiem pagasta ļaudīm par dalību talkā, kaut laika apstākļi tiešām mūs nelutināja (maigi teikts). Patiesi vēlamies, lai mūsu pagasts ir sakopts un krāšņs.

Zigmunds Alekšūns «Māliņkalna» (Misas ciemā) īpašnieks:

Lielā talka pilnā mērā iederas mūsu ikdienas dzīves ritmā. Vai tad saimnieks neiet sakopt savu sētu un apkārtni? Sestdien ražīgi pastrādājām, bet vakarā kūrām pirtiņu. Kopumā runājot par Lielās talkas ideju – šādai talkai nevajadzētu būt, ja cilvēki būtu apzinīgāki un nepiesārņotu vidi, kur jādzīvo pašiem un jāuzturas citiem cilvēkiem.
Ģimenes lokā talkojām īpašumā «Māliņkalnā». Salasījām krietni daudz «tradicionālo» atkritumu – pudeles, čipsu paku iepakojumus u.c. Nolasījām nesmukumu arī no lielā ceļa malas. Māliņkalnā talkojam jau gadus desmit. Šogad esam startējuši projektā «Cilvēks veido savu vidi». Plānojam izveidot glītu atpūtas vietu ar ugunskura vietu un soliņiem, kur var atnākt cilvēki un atpūsties.
Zigmunds atzīst: «Māliņkalns mums ir īpaša vieta. Agrāk šeit bijušas dzirnavas un šī vieta bijusi rentē manam vectēvam, kura sapnis bija zemi izpirkt. Nāca laikmetu grieži, kas cilvēkus un varas sajauca virpulī. Tagad man izdevies īstenot vectēva sapni, tāpēc šī vieta jākopj».
Zigmunds saka, ka ir īstens Misas ciema patriots un secina, ka Misa ir Latvijas centrs, jo atrodas 250 km attālumā līdz Latvijas attālākajām vietām. Un Misa esot vienīgais ciemata centrs uz kuru neved asfaltēts ceļš.

Andrejs Mediņš, katoļu priesteris:

Priecājos, ka mani uzrunāji, jo jau sen vēlos pateikt vislielāko paldies Kurmenes iedzīvotājiem, kas mūsu darbošanos ir čakli atbalstījuši jau kopš pašiem pirmsākumiem. Visu pēdējo laiku cītīgi strādājam pie Kurmenes baznīcas un apkārtnes sakārtošanas. Darbus jābeidz līdz Pēterdienai, kad būs baznīcas simtgade. Lielā talka bija lieliska iespēja daudz padarīt, jo pie mums bija atbraukuši palīgi no visiem Latvijas novadiem. Vairāk nekā astoņdesmit cilvēku.
Sakārtojām parka virsmu – izzāģēti vecie, sausie koki un krūmi, izņemti celmi, iesēts zālājs. Beidzot smagos darbus esam apdarījuši. Uzsliets žogs, kas nodala teritoriju, kurā atrodas dzīvnieki. Salabota apmale arī ap baznīcu, iztīrīta dīķa gultne.
Kurmeniešiem nākas sadzīvot ar būvdarbu troksni un baznīcas zvaniem. Cilvēki priecājas par to, kas padarīts. Viss plūst un šīs izmaiņas jāuztver kā gaiša iespēja paskatīties uz debesīm un pateikties par to, ka mums šāda vieta ir.

Paldies visiem, kas iesaistījās Vecumnieku novada sakopšanā!

Lielās Talkas FOTO GALERIJA.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933