Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iedzīvotāji īstenos 12 projektus konkursa "IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2020" ietvaros

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Projektu konkursa mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Kopumā konkursam tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no kuriem viens diemžēl netika izskatīts, jo tas neatbilda konkursa nolikumā noteiktajam minimālajam darba grupas dalībnieku skaitam, kas nosaka, ka nereģistrētas dalībnieku grupas skaits nedrīkst būt mazāks par 5, bet pieteikumā tika norādīti 4 projekta dalībnieki. Pamatojoties uz projektu konkursa nolikumu, vērtēšanas komisija, 14. maijā apsekoja pieteiktos projektus un apstiprināja divpadsmit labākos projektus. Projektu īstenošanas periods ir no 1.jūnija līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta ir 9450.00 EUR. Katra projekta īstenošanai piešķirtais atbalsts ir līdz 800,00 EUR.

Apstiprinātie projekti.
Šogad projektus pieteica iedzīvotāji no Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Vecumnieku pagastiem. Vecumniekos pieteikti 6 projekti, no kuriem visi tika apstiprināti. Rīgas ielā 33 pie daudzdzīvokļu mājas tiks paplašināts automašīnu stāvlaukums. Daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji Rīgas ielā 31 pilnveidos iepriekšējā gadā uzsākto mājas apkārtnes labiekārtošanu, veicot apzaļumošanas darbus. Šīs pašas mājas pagalmā biedrība “7 maņas” izveidos publiski pieejamu aktivitāšu celiņu bērniem. Pēc Taļķes upītes gultnes tīrīšanas darbiem un krastu paplašināšanas, projekta ietvaros ir iecerēts uzstādīt jaunu tiltiņu, kas no Līvānu ielas mājām ved uz estrādi un Jauno ezeru. Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze šajā gadā projekta ietvaros plāno uzlabot baznīcas apmeklētāju nokļūšanu līdz baznīcas vārtiem, nolīdzinot stāvo uzbērumu pie vārtiem un izbruģējot celiņu vārtu iekšpusē līdz baznīcas ieejas trepēm. Daudzdzīvokļu mājas iemītnieki Ceriņu ielā 13 veiks kāpņu telpas kosmētisko remontu un vides labiekārtošanu mājas pagalmā.

Misas ciema iedzīvotāji bijuši aktīvi, iesniedzot 4 projekta pieteikumus, no tiem tika apstiprināti trīs projekti. Pie Misas daudzdzīvokļu mājas Nr.14 darbus veiks divas iedzīvotāju grupas, sakārtojot gājēju celiņu pie mājas ieejas durvīm un atjaunojot ietves segumu gar mājas fasādi. Tāpat projekta īstenošanas rezultātā, Misas ciemā blakus vidusskolai, Māliņkalnā, tiks ierīkota publiska atpūtas vieta brīvā laika pavadīšanai, pastaigām un sportiskām aktivitātēm.

Valles pagasta Taurkalnē daudzdzīvokļu mājas “Pūpoli” iedzīvotāji projekta ietvaros veiks kāpņu telpas kosmētisko remontu un nomainīs logus.

Savukārt Skaistkalnes pagastā tiks īstenoti divi pieteiktie projekti – pie daudzdzīvokļu mājas Putni 2 tiks izveidots automašīnu stāvlaukums, bet Ānes-Mēmeles muižas parkā tiks uzlabota un papildināta atpūtas vietas infrastruktūra.

Pēc projektu īstenošanas termiņa beigām septembra mēnesī konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai realizētos projektus, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēts viens labākais projekts, kas sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Labākā projekta īstenotājiem tiks piešķirta naudas balva 500,00 EUR apmērā. Konkursa balvu paredzēts izlietot realizētā projekta pilnveidošanai. Labākais projekts tiks virzīts Zemgales reģiona projektu vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienība „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”, tādējādi pretendējot uz veicināšanas balvu vai cīnīsies konkurencē starp labākajiem Zemgales reģiona pašvaldību projektiem.

Sagatavoja: Alīna Žukauska, domes Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933