Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina pieteikšanos uz Vecumnieku novada Domes Vecumnieku VESELĪBAS CENTRA VADĪTĀJA amatu

Vecumnieku novada dome (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz Vecumnieku novada Domes Vecumnieku veselības centra vadītāja amatu.

Galvenie amata pienākumi

 • Vadīt un organizēt Vecumnieku veselības centra darbu saskaņā ar Veselības obligātās apdrošināšanas Valsts aģentūras Līgumu par sekundāras ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu;
 • Regulāri sagādāt materiālus (rentgenfilmas, fiksāžas, medikamentus, dezinfekcijas materiālus un higiēnas līdzekļus);
 • Nodrošināt Vecumnieku novada Domes lēmumus, Domes priekšsēdētāja un izpilddirektora rīkojumu, norādījumu izpildi iestādē;
 • Pārstāvēt Vecumnieku veselības centra intereses valsts un citās iestādēs;
 • Atbildēt par Vecumnieku veselības centra ieņēmumiem un izdevumiem atbilstoši apstiprinātajiem pakalpojumu tarifiem;
 • Nodrošināt un atbildēt par ugunsdrošības, darba drošības un sanitāro normu ievērošanu Vecumnieku veselības centrā, atbilstoši valsts un Vecumnieku novada domes iestāžu izdotajiem normatīvajiem aktiem;
 • Rūpēties par Vecumnieku veselības centra prestižu un klientu apmierinātību ar pakalpojumiem;
 • Nodrošināt medicīnas un grāmatvedības lietvedības dokumentācijas pareizu izpildi un uzglabāšanu atbilstoši valsts noteiktajām prasībām;
 • Izstrādāt Vecumnieku veselības centra iekšējos darba kārtības noteikumus un noteikt darbinieku pienākumus, izstrādājot un aktualizējot amata aprakstus;
 • Veikt iepirkuma procedūras Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā, tās saskaņojot ar Vecumnieku novada domes iepirkumu komisiju;
 • Sekot līdzi normatīvo aktu prasībām un nodrošināt šo prasību ievērošanu, kas attiecas uz Vecumnieku veselības centra darbību;
 • Nodrošināt Vecumnieku veselības centra materiālo apgādi atbilstoši apstiprinātajam budžetam un pakalpojumu sniedzēju – speciālistu pieprasījuma.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes

 • Augstākā izglītība;
 • Izcilas komunikācijas prasmes;
 • Labas iemaņas darbā ar datoru;
 • Spēja organizēt darbu patstāvīgi.

Piedāvājam

 • Iespēju strādāt interesantā un atbildīgā darbā;
 • Mēnešalgu 700 EUR (bruto);
 • Izpalīdzīgu un draudzīgu kolektīvu;
 • Sociālās garantijas;
 • Normālo darba laiku.

Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos vai sūtīt uz e-pastu līdz 2020.gada 8.jūnijam.

Uzziņas pa tālruni: 29462829 (Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš).

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933