Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome skolēniem nodrošinās iespēju strādāt vasaras brīvlaikā

Lai gan Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) aprīlī izziņoja, ka skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” (turpmāk – pasākums) šajā vasarā netiks īstenots, Vecumnieku novada pašvaldībā 27.maija Domes sēdē tika nolemts, ka nodarbinātības pasākums tiks īstenots no šim pasākumam budžetā paredzētajiem līdzekļiem. 28.maijā NVA ieinteresētos darba devējus informēja, ka ārkārtējās situācijas seku ietekmē pasākuma īstenošana 2020. gadā notiks no 1. jūlija līdz 31. augustam.

Līdz ar to, jūnija mēnesī Vecumnieku novada dome no sava budžeta nodrošinās darba vietas 7 skolēniem (Vecumnieku pagastā strādās 2 skolēni, Bārbeles, Skaistkalnes, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastos - pa vienam skolēnam). Savukārt NVA rīkotā pasākuma ietvaros jūlijā un augustā tiks nodarbināti 17 skolēni.

Pasākuma mērķis ir nodrošināt skolēniem iespēju iegūt darba pamatprasmes, iemaņas un pieredzi, sniegt skolēniem izpratni par profesijām un nepieciešamo zināšanu līmeni tajās, darba saturu, pienākumiem, perspektīvu.

Vecumnieku novada domes un NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums tiek īstenots skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot). Darba vietas pieteikumu iesniegšanas secībā tiek nodrošinātas tiem skolēniem, kas Vecumnieku novada domē bija pieteikušies NVA organizētajam pasākumam.

Skolēniem tiks uzticēti gadījumu darba strādnieka pienākumi - jāveic pagastu publiskās un zaļās teritorijas sakopšanas darbi, jāpalīdz telpu sakopšanā un citos saimnieciskos darbos.

Darba samaksa Vecumnieku novada domē tiks noteikta valstī noteiktās minimālās darba samaksas apmērā par pilnu nostrādāto darba laiku mēnesī, ievērojot, ka skolēns vecumā no 15 līdz 18 gadiem tiek nodarbināts ne ilgāk kā 7 stundas dienā un ne vairāk kā 35 stundas nedēļā, bet skolēns vecumā no 18 līdz 20 gadiem (ieskaitot) tiek nodarbināts 8 stundas dienā, 40 stundas nedēļā.

Vēršam uzmanību, ka elektroniski reģistrēties NVA pasākumam (jūlijā un augustā) skolēni no Zemgales reģiona varēs no 2020.gada 13.jūnija līdz 17.augustam. Reģistrēšanās jāveic NVA mājas lapā https://www.nva.gov.lv/.

Vairāk informācijas par NVA rīkoto skolēnu vasaras nodarbinātības pasākumu: https://www.nva.gov.lv/index.php?cid=433&mid=657

Sagatavoja: Vecumnieku novada domes
projektu koordinatore
Alīna Žukauska

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933