Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Domes sēdē skatītie jautājumi

Vecumnieku novada domes sēdē 25. jūnijā tika izskatīti 20 pamata darba kārtības jautājumi.

 Sēdes sākumā Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola deputātiem ziņoja, ka būvdarbi Sarkanajā skolā rit pēc grafika. Jūlija pirmajās dienās būs pabeigts jumts un sāksies betonēšanas darbi.

Atvešanai uz savu atrašanās vietu pie Vecumnieku sākumskolas ir sagatavoti jaunie piebūves moduļi. Tuvākajās dienās varēsim ieraudzīt, ka darbi turpinās jau pie iestādes.

Saņemta būvniecības apliecinājuma karte Stelpes pagasta estrādes jumta pabeigšanai un šajās dienās tur notiks darbi.

Vecumnieku Tūrisma informācijas punktam iegādāta moduļtipa tualete, kas bija ieplānots šī gada budžetā.

Skaistkalnes pagasta Ānmēmelē jūnija pērkona vēji nodarījuši postījumus kokiem. Domes sēdes dienā tur tika rīkota talka, lai postījumus sakoptu.

Tiek veidots jauns bruģa klājums pie Skolas ielas, tam izveidots smilšu spilvens un drīz tiks klāts arī pats bruģis.

Lai sakārtotu pašvaldības pārziņā esošās nopļaujamās teritorijas, tiek izmantoti gan pašu spēki, gan piesaistīts ārpakalpojums.

Ēkai Bārbeles pagasta Bauskas ielā 5 tiek nomainīti logi.

Pēc A. Saldābolas ziņojuma jautājumu uzdeva deputāts Mārtiņš Mediņš, kurš pauda pagasta iedzīvotāju izbrīnu par to, ka Bārbeles pagastā nenotika nekādi Līgo pasākumi. Šim jautājumam atbilde tika uzdota sagatavot pašvaldības informatīvajā izdevumā.

Vecumnieku Veselības centru vadīs Līva Jankeviča

Veselības centra vadītāja darbu uzsāks ar 2020. gada 1. jūliju. L. Jankeviča ieguvusi profesionālo bakalaura grādu izglītībā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijā, savukārt maģistra grāds iegūts Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātē. Darba pieredze atbalsta speciālista amatā gūta Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcā, pedagoga amatā pirmsskolas izglītības iestādē, kā arī bērnu sociālās aprūpes centrā. Šobrīd ir biedrības «7 maņas» valdes locekle un vadītāja. Aktīvi piedalījusies un papildinājusi zināšanas dažādos konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos Latvijā un Apmaiņas projektos citviet Eiropas Savienības valstīs un Turcijā.
Pašvaldības izsludinātajā konkursā uz Veselības centra vadītāja amata vietu pieteicās viens pretendents, kura atbilstību konkursa prasībām izvērtēja komisija. Tā deva atzinumu kandidātu virzīt saskaņošanai Domei. Domes sēdē L. Jankeviča tika apstiprināta vienbalsīgi.

Deputātiem jaunievēlētā vadītāja atzina, ka pirmie iecerētie darbi ir: sistēmas sakārtošana, lai klienti par pakalpojumu var norēķināties ar maksājumu kartēm, risinās sadarbību ar apdrošināšanas firmām, tiksies ar ģimenes ārstiem, lai pārrunātu aktuālāko pakalpojumu nepieciešamību un daudzveidību, jāveido interneta platforma un vēl daudz citu ieplānotu darbu.

Iepriekšējā veselības centra vadītāja Danute Mazure amata pienākumus pildīja līdz 7. jūnijam. Savukārt, laikā, kamēr tika apstiprināts jaunais centra vadītājs, tā pienākumus pildīja Laimdota Berlinska.

DSC 0104

Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktores amatā stāsies Gita Briņķe

2020. gada 15. jūnijā notika Vecumnieku novada domes Sporta skolas direktora amata vietu pretendentu izvērtēšanas komisijas sēde, kurā veicot pārrunas un izvērtējot iesniegtos dokumentus, no diviem pretendentiem visaugstāko punktu skaitu ieguva pretendente Gita Briņķe. Amata kandidāte tika apstiprināta Domes sēdē. Vienbalsīgi. Direktore darbu uzsāks 2020. gada 6. jūlijā.

Deputātiem G. Briņķe pastāstīja, ka iecerējusi turpināt jau uzsākto volejbola, basketbola un vieglatlētikas jomā. Kardinālas pārmaiņas nākamā gadā īstenojamās Administratīvi teritoriālās reformas dēļ neplāno. Viņa atzina, ka arī turpmāk maksimāli tiks izmantota novadā esošā sporta infrastruktūra. Lai veidotu jaunas treniņa grupas nepieciešama rīcības pakāpenība un tās sākums vienmēr ir skolās.

Gita Briņķe Sporta skolā kā trenere strādā kopš 2007. gada.

DSC 0112

Apstiprināts Vecumnieku novada pašvaldības 2019. gada konsolidētais un 2019. gada publiskais pārskats

Gada konsolidētajā pārskatā apvienoti 11 pašvaldības iestāžu bilances, iekļaujot arī kapitālsabiedrību gada pārskatus un zvērināta revidenta atzinumu. Tajā ir sadaļas gan par pašvaldības finanšu plūsmu, gan finanšu riskiem u.c. Šajā gadā konsolidētais pārskats veidots pēc jauniem metodiskiem norādījumiem, tas ārkārtējās situācijas dēļ tiek pieņemts mēnesi vēlāk nekā citus gadus.

Pašvaldības gada publisko pārskatu sagatavo ar mērķi informēt sabiedrību par pašvaldības darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par budžeta līdzekļu izlietošanu iepriekšējā gadā. Ar publisko pārskatu iedzīvotāji varēs iepazīties pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv, sadaļā “Dokumenti”, novada administrācijā, pagastu pārvaldēs un bibliotēkās. Šis dokuments publicēšanai tiks nosūtīts arī vienotajā VARAM platformā.

Apstiprināts fotokonkursa «Mans Vecumnieku novads» nolikums

Vecumnieku novada dome rīko fotokonkursu «Mans Vecumnieku novads», kura mērķis ir iesaistīt novada iedzīvotājus kvalitatīvu un novadu raksturojošu fotogrāfiju radīšanā par Vecumnieku novadu un fotoattēlu krājumu papildināšanā domes kalendāra un informatīvo izdevumu veidošanai, ievietošanai domes mājaslapā, sociālo tīklu kontos, kā arī citos domes publicitātes materiālos.

Ar nolikumu varēs iepazīties pašvaldības informatīvajos kanālos. Paredzēts atklāts balsojums par komisijas atlasītajām fotogrāfijām, kā arī divpadsmit fotogrāfijas tiks izmantotas nākamā gada reprezentācijas kalendāra veidošanai.

Par finansējumu Skaistkalnes vidusskolas sporta telpas remontam

2020. gada 7. jūnijā saņemts novada Domes deputāta Māra Āķa iesniegums, kurā lūgts izskatīt jautājumu par finansējuma piešķiršanu Skaistkalnes vidusskolai sporta aktivitāšu telpas remontam 19,5 tūkstošu eiro apmērā. 2020. gada jūlijā saņemts arī Skaistkalnes vidusskolas direktores Svetlanas Vāvernieces iesniegums, kurā lūgts veikt grozījumus Skaistkalnes vidusskolas budžetā, iekļaujot tajā papildu līdzekļus sporta nodarbību telpas remontam.

Abos iesniegumos skaidrots, ka telpa ir sliktā stāvoklī. Iepriekš paredzētie papildu līdzekļi telpas remontam tika atteikti līdz nākamajiem budžeta grozījumiem. Ja tiktu veikti grozījumi un piešķirti papildu līdzekļi, līdz 2020. gada 1. septembrim, tiku veikts kosmētiskais remonts, lai, sākoties mācību gadam, skolēniem būtu iespēja apmeklēt sporta nodarbības iekštelpās.

Deputāti pieņēma lēmumu līdzfinansēt sporta telpas remontu, piešķirot 19 426 eiro. Atlikušo nepieciešamo līdzekļu daļu mācību iestāde segs no sava budžeta līdzekļiem.

Atbalsta līdzfinansējumu Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu nometnēm

Vecumnieku novada domē 2020.gada 15.jūnijā saņemts Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas Bērnu kora «Via Stella» diriģentes Lienes Batņas iesniegums ar lūgumu finansiāli atbalstīt bērnu kora «Via Stella» vasaras nometni no šī gada 20.07. - 26.07. Skaistkalnes vidusskolā. Nometnes mērķis – sagatavoties Sakrālās Mūzikas koncertam – dievkalpojumam Skaistkalnes baznīcā šī gada 26. jūlijā. Nometnē piedalīsies 30 dalībnieki no Baldones, Bārbeles, Kurmenes, Mazzalves, Misas, Skaistkalnes, Valles un Vecumniekiem. Nometnes kopējās izmaksas sastāda 1767,53 EUR. Deputāti atbalstīja līdzfinansējumu telpu nomas maksai un izdevumiem darba sekcijās 627.53 EUR apmērā.

Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktore I. Lavrinoviča savā iesniegumā Domei lūgusi finansiāli atbalstīt Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu dalību vasaras radošajās nometnēs «Kolka 2020». Nometnes notiek no 2020. gada 27. jūlija līdz 9. augustam. Nometnes kopējās izmaksas uz vienu bērnu 185.00 EUR. Vecumnieku novada dome piešķīra līdzekļus ceļa izdevumiem 225 EUR apmērā un daļējiem telpu īres izdevumiem 396 EUR (kopā 621 EUR). Šī ir pirmā reize, kad skolēnu dalībai lūgts pašvaldības līdzfinansējums. Citgad pilnu dalības maksu sedza tikai vecāki.

Piešķirts līdzfinansējums grāmatu izdošanai

Daces Ābeltiņas lūgums atbalstīt dzejoļu krājuma «Ceļš uz sevi» otrreizējai izdošanai tika izskatīts Vecumnieku novada domes Finanšu komitejas 18.03.2020. sēdē, kurā tika nolemts atlikt iesnieguma izskatīšanu līdz ārkārtējās situācijas laika beigām. Šajā Domes sēdē nolemts piešķirt līdzfinansējumu 500 EUR apmērā.

Atbalstīts arī apgāda «Jumava» piedāvājums atbalstīt Ginas Viegliņas-Vallietes dzejas grāmatas «Tā saules puķe» izdošanu par kopējo summu 500 EUR, iegādājoties 140 grāmatas (1 grāmatas cena 3,17 EUR +12 % PVN).

Apstiprināts Vecumnieku 15. Liliju svētku floristu darbu festivāla nolikums

Vecumnieku 15.Liliju svētku ietvaros tiek organizēts tradicionālais floristu darbu festivāls. Festivāla mērķis ir veicināt Liliju selekcionāru un amatiermākslas kolektīvu dalībnieku radošā darba attīstību un izaugsmi, vienlaicīgi popularizējot Vecumnieku novada vārda un simbolikas atpazīstamību Latvijā. Floristu darbu konkurss norisināsies 2020. gada 18. jūlijā Vecumnieku tautas namā un pie Vecumnieku parkā. Konkursā aicināti piedalīties Vecumnieku novada amatiermākslas kolektīvu dalībnieki (floristi), kā arī floristi no citiem novadiem un pilsētām. Šogad floristiem komisijas vērtējumam būs jānodod ziedu paklājs un izdekorēts auto.

Netiks veikta amatiermākslas kolektīvu vadītāju ikgadējā izvērtēšana

Dome amatiermākslas kolektīvu darbības izvērtēšanu veic reizi gadā atbilstoši Vecumnieku novada domes 2018.gada 24.janvāra sēdē apstiprinātiem noteikumiem «Pašvaldības atbalsts amatiermākslas kolektīvu darbības nodrošināšanai Vecumnieku novadā». Pamatojoties uz nolikumu tiek vērtēta kolektīva darbība gada laikā, skatēs sasniegtie rezultāti, kā arī piedalīšanās pasākumos novadā un ārpus tā. Atbilstoši vērtējumam kolektīvi tiek iedalīti 5 samaksas grupās, tādējādi nosakot atalgojumu kolektīva vadītājam uz nākamā sezonā.

2019./2020. gada amatiermākslas darbības sezonu nebija iespējams pilnvērtīgi īstenot, jo valstī 2020. gada 12. martā tika izsludinātā ārkārtējā situācija un amatiermākslas kolektīvu darbība tika ierobežota, aizliedzot kolektīviem klātienes mēģinājumus un dalību pasākumos, kā arī atceļot 2020.gada pavasarī plānotās skates. No kolektīviem neatkarīgu apstākļu dēļ tie bija spiesti mainīt paredzētos plānus. Šī situācija liedz objektīvi novērtēt amatiermākslas kolektīvu darbību un ietekmē iespēju objektīvi saglabāt vai paaugstināt atalgojumu amatiermākslas kolektīvu vadītājiem nākamajā sezonā.

Pārrunājot šo situāciju ar Vecumnieku novada kultūras dzīves organizatoriem un izskatot jautājumu 2020.gada 20.maija Izglītības kultūras un jaunatnes lietu komitejas sēdē, tika rosināts neveikt 2019./2020. gada amatiermākslas kolektīvu vērtēšanu, saglabājot atalgojumu atbilstoši iepriekšējās sezonas izvērtējumam. Domes deputāti šo lēmumu atbalstīja.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933