Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu

SIA „Kūdrinieks”, vienotais reģistrācijas numurs: 53603009371, 2020. gada 13.jūlijā Vecumnieku novada Domei (turpmāk – Dome) iesniedza ūdensapgādes pakalpojumu tarifa izmaiņu projektu. Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina iedzīvotājus un SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu.

Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome 2020.gada 6.augustā plkst. 18:00 Misas tautas nama mazajā zālē, adrese: "Tautas nams Misā", Misa, Vecumnieku pag., Vecumnieku nov., LV-3906, organizē uzklausīšanas sanāksmi. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt SIA „Kūdrinieks” ūdenssaimniecības apgādes pakalpojumu lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu, sniegt atbildes ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju ieteikumus, kā arī priekšlikumus.

Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas procesā ir rekomendējošs raksturs.

Dome norāda, ka SIA „Kūdrinieks” aprēķinātais un iesniegtais tarifu projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Pakalpojuma saņēmēji 15 dienu laikā pēc projekta publikācijas Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv savus priekšlikumus vai ieteikumus par tarifu projektu rakstiskā formā var iesniegt:

  • SIA “KŪDRINIEKS” biroja telpās, adrese: “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, iepriekš sazinoties ar SIA “KŪDRINIEKS” valdes locekli Andri Beināru, tālr. 29134852;
  • sūtot uz e-pastu ;
  • sūtot pa pastu uz adresi “Misas kūdra 17”, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3906.

pdfPaziņojums par tarifa projektu

pdfTarifa projekts

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933