Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

INFORMĀCIJA PAR Vecumnieku novada bāriņtiesas darbību

Vecumnieku novada bāriņtiesa, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba organizēšanai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdotajiem Ministru kabineta noteikumu "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.7.apakšpunktu 

iedzīvotājus pieņem un pakalpojumus sniedz Bāriņtiesā klātienē pēc iepriekšēja pieraksta pa tālruņiem 63960527 un 29397043, vai rakstot e-pastu uz adresi

 

Vecumnieku novada bāriņtiesa

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933