Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valles draudze svinīgi atzīmē baznīcas 235.jubileju

Sakopta un majestātiska, baltu gladiolu un hortenziju rotā, ar ozolu vītnēm ap lielajām durvīm un solu rindām – tik skaista un svinīga savas draudzes locekļus un viesus sagaidīja Valles evaņģēliski luteriskā baznīca savā 235. dzimšanas dienā.

16.augusta svētku dienu dzidri ieskandināja baznīcas zvans. Svētku dievkalpojumu vadīja Liepājas diecēzes bīskaps Hanss Martins Jensons un Valles draudzes mācītājs Roberts Otomers.

Uzrunājot pasākuma dalībniekus, bīskaps Jensons, atzina, ka pirmo reizi viesojas Liepājas diecēzes tālākajā baznīcā un ir pārsteigts par tās sakoptību un draudzes darbīgumu. Viņš sacīja, ka šeit patiesi ir jūtams tas, ka cilvēki uz baznīcu nāk ne tikai kā uz sapulcēšanās vietu, bet šī ir patiesas iedvesmas un apskaidrības vieta. Tāda, kādai tai ir jābūt. «Šeit mēs varam saprast un ieraudzīt vairāk nekā citur. Varam rast atbildes un sirds mieru,» sacīja bīskaps.

Dzīva, rosīga draudze

Savu draudzi uzrunāja mācītājs R.Otomers. Pirms četrarpus gadiem viņš sāka kalpot Valles draudzē un šajā gadā atzīmē ordinācijas desmito gadadienu. Klātesošajiem viņš pastāstīja, ka viņa ceļš uz Dievu sākās no paša nulles līmeņa – viņš bijis neticīgs, varētu sacīt – ticības pretinieks un noliedzējs. R.Otomers savā uzrunā sacīja, ka katram cilvēkam ir savs ceļš, kas ved pie Dieva un no šīs atskārsmes nav jābaidās uz to ir jāpaļaujas.

R.Otomera pārziņā kopumā ir trīs draudzes – Valles, Bārbeles un Vecumnieku luteriskās draudzes, kur notiek ne tikai dievkalpojumi, bet arī citas aktivitātes, kuru iniciatori un īstenotāji ir paši draudzes dalībnieki. Draudze, kurā ir aktīvi apmēram piecdesmit dalībnieki, nāk ne tikai uz dievkalpojumiem, bet arī kopīgi strādā projektos pie dievnama labiekārtošanas, talkās, nometnēs un dažādu citu pasākumu īstenošanas.

Augstākais apbalvojums

Ļoti emocionāls, pilns sirsnības un gaišu sveicienu, kopēja gandarījuma un prieka bija mirklis, kad bīskaps Jensons draudzes priekšnieka vietniecei un diakonijas vadītājai Diānai Ruģelei pasniedza augsto apbalvojumu «Uzticības vairogs» par uzticīgu un ilggadēju kalpošanu baznīcai. Diāna ir divsimtā «Uzticības vairoga saņēmēja» LELB. Apbalvojumu parakstījis LELB arhibīskaps Jānis Vanags. Diāna augstā apbalvojuma saņemšanas brīdī saņēma savu tuvāko cilvēku sirsnīgus sveicienus.

«Vecumnieku Novada Ziņām» Diāna Ruģele atzina, ka saņemtais augstais apbalvojums bija «šoks un pārsteigums». Viņa pat nav nojautusi, ka tiek izvirzīta apbalvojumam. «Kopā ar vīru Imantu kalpojam draudzei un baznīcai teju četrdesmit gadu. Esmu šeit ieprecējusies no Salacgrīvas. Es mīlu savu Valles baznīcu. Viss paveiktais ir roku rokā ar manu dzīvesbiedru. Viņš ir ideju ģenerators. Viņš izdomā – un tad īstenošanai «mani stumj pa priekšu», smejas Diāna. Viņa atceras, ka sākusi kalpot baznīcai, kad šai skaistajai šodienas ēkai bija tikai jumts, kas uzlikts kolhoza laikā, bet nebija ne grīdas, ne īsti sakoptu sienu. Nekā. Vien draudzes liela vēlēšanās visu sakārtot.

Soli pa solim ir izdarīts ļoti daudz. Arī pašreiz tiek īstenots projekts, kura rezultātā tiks siltināti griesti un sakārtoti bēniņi. «Es savā kalpošanā saredzu savas dzīves jēgu,» secina Diāna.

DSC 0032

No paaudzes paaudzē

Baznīcas jubilejas reizē draudze sacīja paldies gan bīskapam Jensenam, gan draudzes mācītājam R.Otomeram, gan savas draudzes čaklajiem cilvēkiem, gan apkārtnes iedzīvotājiem, kas ieguldījuši savu laiku un darbu draudzes labā. Saņemot pateicību, Ingrīda Meierovica, kuras dzimtas saknes ir Valles pusē, sacīja, ka šī ir svētīta vieta bijusi gadu simtiem. «Un arī pirms 235 gadiem šeit droši vien nebija tukša vieta. Droši vien jau ļoti sen te kaut kas labs ir bijis,» teica I.Meierovica.

Nozīmīgajā svētku dienā baznīcas kalnā uz dievnamu nāca gan jauni, gan cienījama vecuma cilvēki – vietējie un ciemiņi. Māmiņas ar bērnu ratiņiem, ģimenes. Baznīcā ir rotaļu stūrītis pašiem mazākajiem. Tieši tā, neatraidot nevienu – no maza līdz vecam baznīca spējusi izdzīvot cauri gadu simtiem un pulcināt draudzi gan svētku reizēs, gan kārtējās svētdienas dievkalpojumā.

 

Andra Matuļenko, VNZ redaktore

UZZIŅAI
LELB apbalvojums «Uzticības vairogs» dibināts 2005. gada 2. oktobrī, Pļaujas svētkos. Tā devīze ir vārdi no 3. Jāņa vēstules 1:5, «… ar uzticību tu visu esi darījis».

Ar «Uzticības vairogu» apbalvo personas par sevišķiem nopelniem draudzes un Baznīcas darbā. Par nopelniem uzskatāma ilgstoša uzticīga un uzcītīga kalpošana Baznīcas vai draudzes darbā, priekšzīmīga un godīga pienākumu izpilde, ikviena kalpošana Baznīcas, savas draudzes un sabiedrības garīgās izaugsmes labā. Ar «Uzticības vairogu» var apbalvot fiziskās personas – draudžu darbiniekus, ilggadējus draudžu locekļus, kas uzticīgi kalpojuši savai draudzei un Baznīcai.

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933