Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas tarifa projektu

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada Domē iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu, kas aprēķināts saskaņā SPRK izstrādāto metodiku, 2017. gada 16.novembra SPRK lēmumā Nr.1/29 “Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu” noteikto kārtību.

 Sabiedrisko
pakalpojumu veids

 Spēkā esošais tarifs par
1 MWh (EUR)
(bez PVN)
 Piedāvātais tarifs
par 1 MWh (EUR)
(bez PVN)
Tarifa palielinājums/
samazinājums* (%) 
 Siltumenerģijas
ražošana, piegāde,
tirdzniecība
 68.62  64.41  Samazinājies par
6.14 %

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2020./2021. gada apkures sezonu.
Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar tarifa pozīciju izmaiņām: šķeldas cenas samazinājums.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Mūsu saimnieks” birojā Ceriņu ielā 9A, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV-3933, katru darbdienu no plkst. 8.00-17.00 vai sazinoties pa tālruni Nr. 29645020 ar SIA “Mūsu saimnieks” valdes locekli I.Staškeviču, detalizēta informācija, zvanot 22006646 Ivo Berkoldam.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Mūsu saimnieks” e-pastā: , 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas Vecumnieku novada pašvaldības mājaslapā www.vecumnieki.lv.

SIA ‘Mūsu saimnieks” valdes loceklis I.Staškevičs

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933