Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par uzklausīšanas sanāksmi par SIA “Mūsu saimnieks” siltumenerģijas tarifa projektu

SIA “Mūsu saimnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.43603018936, juridiskā adrese: Ceriņu iela 9A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933, 2020. gada 17. augustā Vecumnieku novada Domē iesniedza siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu.

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesā, Dome aicina iedzīvotājus un SIA „Mūsu saimnieks” siltumapgādes pakalpojumu lietotājus paust viedokli par iesniegto siltumenerģijas ražošanas, piegādes un tirdzniecības tarifa projektu.

Lai uzklausītu iedzīvotāju un pakalpojumu lietotāju viedokli, Dome organizē uzklausīšanas sanāksmi 2020.gada 2.septembrī plkst. 18:30 Vecumnieku tautas namā, adrese: Rīgas iela 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933. Uzklausīšanas sanāksmes mērķis ir informēt siltumapgādes pakalpojuma lietotājus par tarifu projektā ietvertajām izmaksām, pamatojumu mainīt tarifu, sniegt atbildes uz ar tarifu projektu saistītajiem jautājumiem un uzklausīt pakalpojumu lietotāju ieteikumus, kā arī priekšlikumus.

Paustajiem viedokļiem un argumentiem lēmumu pieņemšanas procesā ir rekomendējošs raksturs.

Dome norāda, ka SIA „Mūsu saimnieks” aprēķinātais un iesniegtais tarifa projekts var mainīties tā izskatīšanas laikā.

Pielikumā:

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933