Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies otrais biznesa ideju konkursa „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020” pieteikumu termiņš

Janvārī Vecumnieku novada dome izsludināja biznesa ideju konkursu „Esi uzņēmējs Vecumnieku novadā 2020”, kur kopējais apgūstamais finansējums ir 7000,00 EUR no pašvaldības budžeta līdzekļiem, un vienam konkursa dalībniekam maksimālais pieejamais finansējums ir līdz 1500,00 EUR.

Konkurss notiek no 2020. gada 2. janvāra līdz 30. oktobrim un tam ir noteikti 3 pieteikšanās termiņi:

  1. 2. janvāris – 30. aprīlis;
  2. 5. maijs – 31. jūlijs;
  3. 3. augusts – 30. oktobris.

Šobrīd rit trešais biznesa ideju pieteikumu iesniegšanas termiņš, kas noslēgsies 30.oktobrī.

Otrajā pieteikumu termiņā tika iesniegti divi biznesa ideju pieteikumi. Viens no pieteikumiem tika noraidīts administratīvās atbilstības vērtēšanas kritēriju izvērtēšanas posmā. Otrs pretendents ar vērtēšanas komisiju tikās 6.augustā, lai sniegtu savas biznesa idejas izklāstu un atbildētu uz komisijas jautājumiem.

Konkursa pretendents Valters Vāvers ar ģimeni darbojas Vecumnieku pagastā “Mežvāverēs”, un savā saimniecībā stāda ogas (zemenes/lielogu mellenes), bet otra saimnieciskās darbības nozare ir arborista/kokkopja pakalpojumi.

Ģimenei piederošā zeme ir īpaši piemērota ogu audzēšanai, līdz ar to mērķis ir audzēt ogas bioloģiski un ekoloģiski tīrā zemē un vidē, pilnvērtīgi izmantojot zemes labās īpašības. Ogas plānots tirgot vietējā tirgū, taču attīstoties uzņēmējdarbībai, tiks izmantota iespēja piedāvāt ogas ne tikai Latvijā, bet arī eksportēt uz ārvalstīm. Esošā platība ir 6ha, šobrīd ir sastādīti 40 stādi ar lielogu mellenēm un 120 stādi ar zemenēm. Nākotnē plānots apstādīt 3ha ar lielogu mellenēm un 1ha ar zemenēm.

Pirmā lielogu melleņu raža “Mežvāverēs”

Kokkopja pakalpojumu sniegšanā V.Vāvers saskata plašas izaugsmes iespējas, jo kvalificēti speciālisti šajā jomā ir pieprasīti, turklāt, nogrieztos kokus un zarus var pārstrādāt. Uzticot koku kopšanu speciālistam, iespējams saglabāt esošo dabas mantojumu, pagarinot koku dzīvi.

Ar konkursā saņemto finansiālo atbalstu uzņēmējs plāno iegādāties auto piekabi, kas noderēs gan ogu stādu pārvadāšanai, iegādei un tirdzniecībai, gan arī kokkopja pakalpojumu sniegšanai, lai pārvadātu tehniku, izvestu zarus un kokmateriālus, kā arī iegādāties melleņu stādus.

Vērtēšanas komisija, izvērtējot pretendenta pieteikumu un sniegto prezentāciju, nolēma atbalstīt V.Vāvera biznesa idejas pieteikumu, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu (1500,00 EUR).

Aicinām visus interesentus piedalīties konkursā un pieteikt savu biznesa ideju, lai pretendētu uz pašvaldības finansējumu savas biznesa idejas īstenošanai!

Atlikušais konkursa finansējums ir 3250,00 EUR. Saskaņā ar konkursa nolikumu, biznesa ideju pieteikumi tiek pieņemti līdz brīdim, kamēr konkursa īstenošanai pieejamais finansējums tiek izlietots pilnā apmērā vai pieejamais finansējums ir lielāks par 1500,00 EUR. Ja pieejamais finansējums ir mazāks par 1500,00 EUR, konkurss tiek slēgts.

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas
Konkursa pretendenti tiek aicināti ievērot pieteikuma sagatavošanai norādītās prasības un neskaidrību gadījumā konsultēties attīstības – plānošanas nodaļā.

 

Sagatavoja: Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas projektu koordinatore
Tālr. 63920596; e-pasts:

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933