Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies projektu konkurss „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2020”

2020. gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2020”. Konkursu pašvaldība organizē jau astoto gadu, un tā mērķis ir rosināt Vecumnieku novada iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuru īstenošanas rezultātā tiktu uzlabota infrastruktūra pie daudzdzīvokļu mājām un uzlabots šo ēku kopējais stāvoklis, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Konkursā tiek atbalstīti 12 labākie iedzīvotāju projekti, vienam projektam piešķirot līdz 800,00 EUR materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai. Konkursa nolikumā noteiks, ka prioritāri tiek atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu, un gadījumā, ja iepriekšminētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiek atbalstīti ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz koplietošanas telpu remontu.

Projektu konkursam tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, no tiem apstiprināti tika 12 projekti, taču viens no apstiprinātajiem projektiem netika realizēts. Iedzīvotāju iniciatīva atjaunot gājēju tiltiņu pāri Taļķes upei netika realizēta, jo vasaras mēneši, kas paredzēti aktīviem darbiem projekta īstenošanā, aizkavējās tehniskās dokumentācijas saskaņošanas posmā.

Vecumniekos tika īstenoti 5 projekti:

  • Rīgas ielas 33 iedzīvotāji paplašināja stāvlaukumu pie daudzdzīvokļu mājas;
  • Rīgas ielas 31 iedzīvotāji veica daudzdzīvokļu mājas pieguļošās teritorijas apzaļumošanu un apkārtnes labiekārtošanu, kā arī mājas iekšpagalma piebraucamā ceļa uzlabošanu;
  • Biedrība “7 maņas” uz trotuāra Rīgas ielā, pretī daudzdzīvokļu mājām izveidoja aktivitāšu celiņu bērniem, kā arī uzstādīja soliņu un atkritumu tvertni;
  • Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze projekta ietvaros veica baznīcas vārtu celiņa labiekārtošanu, lai piebraukšana un pieeja baznīcai būtu daudz ērtāka;
  • Daudzdzīvokļu mājas Ceriņu ielā 13 iedzīvotāji veica abu mājas kāpņu telpu remontu. Šī projekta realizācijai noteikts termiņa pagarinājums.

Misā tika realizēti 3 projekti:

  • Darba grupa “Mēs Misai” blakus vidusskolai, Māliņkalnā, ierīkoja publisku atpūtas vietu brīvā laika pavadīšanai, pastaigām un sportiskām aktivitātēm;
  • Divas darba grupas “Savējie” un “Skaista māja” pie daudzdzīvokļu mājas Nr.14 projekta ietvaros atjaunoja gājēju celiņu.

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāji īstenoja 2 projektus:

  • “Putni 2” mājas iedzīvotāji izveidoja automašīnu stāvlaukumu;
  • Ānes-Mēmeles muižas parkā tika uzlabota un papildināta atpūtas vietas infrastruktūra – tika uzstādīti papildu soli, uzstādīta ģērbtuve, uzstādīts statīvs ēdiena pagatavošanai uz ugunskura, izveidota garšaugu dobe, izveidots vides objekts – pilskundze, izveidota gadalaiku bilžu galerija, uzstādītas divas virziena norādes uz parka atpūtas vietu kā arī papildināti stādījumi pie nojumes un skatu platformas.

Valles pagasta Taurkalnē mājas “Pūpoli” iedzīvotāji projekta ietvaros veica kāpņu telpas remontu. Kopīgiem spēkiem tika izremontēta kāpņu telpa, renovētas durvis, atjaunotas pastkastītes un ielikts jauns pakešu logs.

8. septembrī konkursa komisija apmeklēja visus īstenotos projektus, tikās ar grupu pārstāvjiem un tika rūpīgi izvērtēti ne tikai realizētie projekti, bet arī grupas sadarbība projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tika izvēlēts viens labākais projekts, kas visvairāk sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos un balvā saņems papildu finansējumu 500 EUR apmērā sava projekta uzlabošanai un pilnveidei. Uzvarētājs tiks paziņots konkursa apbalvošanas pasākumā, kas notiks 2020.gada 23.oktobrī Vecumnieku tautas namā.

FOTO GALERIJA

 

Alīna Žukauska
Vecumnieku novada domes
Projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933