Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu.

Ņemot vērā Vecumnieku novada Domē 2020. gada 28.oktobrī pieņemto lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā”, Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvo darbu saistībā ar izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu. Pārtikas produktu talonu saņemšanai izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji iesniedz iesniegumu Sociālajam dienestam.

Iesniegumi tiek pieņemti noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībā t.i. iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts iesnieguma orģināls Sociālajā dienestā, pagastu pārvaldēs vai ievietots pasta kastītē pie Vecumnieku novada domes ēkas, kā arī Vecumnieku vidusskolā pie skolas darbinieka (darba dienās laikā no 8.30 līdz 15.00) un Misas pamatskolā (darba dienās no 9:00 – 14:00). Nepareizi noformēti iesniegumu netiek pieņemti. Sociālajam dienestam nākas saņemt negatīvus telefona zvanus par iesnieguma rakstīšanu. Gribu uzsvērt, ka brīvpusdienas ir pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas atbalsts un katram ir iespēja izsvērt rakstīt iesniegumu vai nē, bet nevis pārmest Sociālajam dienestam, ka tas pieprasa iesniegumu noformētu atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Uz doto brīdi ir iesniegti 123 iesniegumi no bērnu vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem. Skaitlis ir salīdzinoši maz, jo daudzus iesniegumus nākas sūtīt atpakaļ, jo iesniegti Word formā, bez paraksta. Patreiz tiek izdalīti taloni Vecumnieku novadā deklarētajiem bērniem no 7.-12.klasei, kuri mācās attālināti, par laika periodu no 26.10.2020. līdz 13.11.2020. Pārtikas talonus varēs apmainīt pret pārtikas precēm vai siltu ēdienu līdz 20.11.2020. visās tirdzniecības vietās ar kurām Vecumnieku novada dome noslēgusi līgumi, sīkāka informācija www.vecumnieki.lv. Izglītojamiem pārtikas produktu iegādes taloni ir 1.50 euro mācību dienā. Tie vecāki, kuri nebūs iesnieguši iesniegumu līdz 13.11.2020. par iepriekš minēto periodu talonus nesaņems.

Ievērojot to, ka valstī izsludināta ārkārtas situācija laika periodā no 09.11.2020. līdz 06.12.2020. un pamatojoties uz Vecumnieku novada domē pieņemto lēmumu, taloni tiks izdalīti arī par šo laika periodu. Iesniegumu atkārtoti nav jāraksta. Lūdzu sekojiet līdzi informācijai Vecumnieku novada domes mājas lapā, Facebook un e-klasē.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” vīrusa dēļ, Sociālais dienesta darbība tiek organizēta citādā režīmā kā tas parasti ierasts. Sociālā dienesta darbība notiek sekojoši:

  • Tiek ierobežota klientu apkalpošanu klātienē. Klienti tiek apkalpoti ievērojot visus drošības nosacījumus.
  • Sociālais dienests iesniegumus pieņem attālināti, parakstītus ar drošu elektronisku parakstu vai iesniegtus caur portālu Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”. Iesniegumi tiek atstāti arī Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, koridorā izvietotajā pasta kastītē pie ārdurvīm (Rīgas ielā 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā pagastu pārvaldē pie ārdurvīm.
  • Sociālajā dienestā turpinās arī ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu un tiek izdalītas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti- pārtikas un higiēnas pakas.
  • Sociālā dienesta darbinieka ikdienā konsultējas ar ģimenēm, kurās pastāv riska faktori bērnu augšanai, aprūpei un izglītībai, un ja nepieciešams brauc apsekot ģimeni, ievērojot visus piesardzības līdzekļus.
  • Turpinās sadarbība ar biedrību “Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija” darbā ar ģimenēm un bērniem, tiek veiktas konsultācijas ar ģimenēm un tiek nodrošināta to speciālistu piesaiste, kuri var strādāt individuāli ar klientu.

Būsim iecietīgi un saprotoši šajā mums visiem neierastajā laikā un apstākļos, saglabājot cilvēcību un savstarpēji palīdzot un atbalstot viens otru.

I.Jankeviča
Sociālā dienesta vadītāja

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933