Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

No 19. novembra mācības Vecumnieku vidusskolā 1. līdz 6. klašu izglītojamiem kā arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā notiks ATTĀLINĀTI

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” un Vecumnieku novada Domes 2020. gada 26. augusta sēdes lēmumu “Par izglītības procesa organizēšanu Vecumnieku novada Domes dibinātajās izglītības iestādēs, uzsākot 2020./2021.mācību gadu” (prot. Nr. 16 17. §) 2. punktu,

uzdodu:

  1. Vecumnieku vidusskolā 1. līdz 6. klašu izglītojamiem no 2020. gada 19. līdz 27. novembrim mācību procesu organizēt attālināti.
  2. Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolā izglītojamiem no Vecumnieku vidusskolas no 2020. gada 19. līdz 27. novembrim mācību procesu organizēt attālināti.
  3. Par rīkojumu informēt 1. un 2. punktā minēto izglītības iestāžu personālu un izglītojamo vecākus (personas, kas realizē aizgādību).
  4. Vecumnieku vidusskolas un Vecumnieku Mūzikas un mākslas skolas direktoriem nodrošināt rīkojuma 1., 2. un 3. punkta izpildi.
  5. Kontroli par šī rīkojuma izpildi uzdot Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Kovalam.

 docxRīkojums

 

Vecumnieku novada pašvaldības Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933