Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku vidusskolas izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti iesniegt iesniegumu par atbalsta saņemšanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātu mācību laikā

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 28.10.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/420 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 18, 22. §) un ievērojot to, ka Vecumnieku vidusskolā bērni no 1.klases līdz 6.klasei mācās attālināti, izglītojamā vecāki vai likumīgie pārstāvji tiek aicināti iesniegt iesniegumu par atbalsta saņemšanu ēdināšanas nodrošināšanai attālinātu mācību laikā.

Iesniegumi tiks izskatīti, ja būs noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībā t.i. iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts iesnieguma orģināls Sociālajā dienestā, pagastu pārvaldēs vai ievietots pasta kastītē pie Vecumnieku novada domes ēkas. Nepareizi noformēti iesniegums netiks izskatīti. Elektroniski noformētus iesniegumus var sūtīt uz e-pasta adresi .

Atbilstoši Vecumnieku novada Domes lēmumam:

  • bērni no 1.klases līdz 4.klasei saņems pārtikas pakas;
  • bērni no 5.klases līdz 6.klasei saņems pārtikas talonus.

docxIesniegums

Sīkāka informācija: 20219567 (Ina Jankeviča)

Jau ziņojām, ka no 19. novembra mācības Vecumnieku vidusskolā 1. līdz 6. klašu izglītojamiem kā arī Vecumnieku mūzikas un mākslas skolā notiks ATTĀLINĀTI

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933