Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sasauc Domes ārkārtas sēdi

Lai sniegtu palīdzību pašvaldībā dzīvojošai ģimenei, kura ugunsgrēka dēļ zaudējusi pajumti, Domes priekšsēdētājs Guntis Kalniņš 7. janvārī sasauca Domes ārkārtas sēdi.

Lai nodrošinātu nelaimē cietušo ģimeni ar mājvietu, deputāti pieņēma lēmumu par pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršanu ģimenei ar termiņu līdz 2021.gada 31.decembrim. Dzīvojamā telpa atrodas Misā un ir iekļauta neizīrēto dzīvojamo telpu reģistrā.

Noteikt īres maksu par dzīvokļa īri 5.33 EUR (pieci euro un 33 centi) mēnesī. Papildus īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvokļa lietošanu (apkure, aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvokļa īres līgumā (karstais ūdens, gāze, elektrība, televīzija, internets u. c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam. 

Ģimene plānojusi atjaunot ugunsgrēkā nopostītās telpas.

Sabiedrisko attiecību nodaļa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933