Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada dome aicina skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam vasaras brīvlaikā

Vecumnieku novada dome 2021. gada vasarā plāno iesaistīties Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) aktīvās nodarbinātības pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanā. NVA īstenotais skolēnu vasaras nodarbinātības pasākums norisināsies no 1.jūnija līdz 31.augustam, un tajā vienu mēnesi piedalīties varēs skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs nākamajā mācību gadā. Samaksa par darbu tiek noteikta valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmērā.

Aicinām skolēnus jau laicīgi pieteikties darbam Vecumnieku novada pašvaldībā kā gadījuma darbu strādniekam. Vienlaikus informējam, ka piedāvātais darba vietu skaits ir ierobežots un skolēni iesniegumu reģistrēšanas secībā tiks iekļauti NVA pieteikumā pašvaldības piedāvāto darba vietu sarakstā. Darām zināmu, ka darba vietas tiks nodrošinātas atbilstoši NVA apstiprinātajam darba vietu skaitam.

Iesniegumi tiks izskatīti, ja būs noformēti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, t.i. iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (sūtot uz e-pasta adresi ) vai iesniegts iesnieguma oriģināls Vecumnieku novada domē, pagastu pārvaldēs vai ievietots pasta kastītē pie Vecumnieku novada domes ēkas. Iesniegumu var nosūtīt arī pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, LV – 3933. Veidlapu klātienē var aizpildīt pēc iepriekšēja pieraksta Vecumnieku novada domes klientu apkalpošanas centrā vai pagastu pārvaldēs.

Detalizētāka informācija par pasākuma nosacījumiem pieejama NVA tīmekļvietnē: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem .

Sagatavoja: Alīna Žukauska,
Vecumnieku novada domes
Attīstības – plānošanas nodaļas
projektu koordinatore
Tālr. 63920596; e-pasts:

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933