Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Zemgales plānošanas reģions realizē projektu "Atver sirdi Zemgalē"

Vecumnieku novada domes Sociālais dienests informē, ka Zemgales plānošanas reģions realizē projektu "Atver sirdi Zemgalē", kura ietvaros plānojas papildus izvērtēšana personām ar garīga rakstura traucējumiem(turpmāk- GRT) un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem(turpmāk- FT).

Izvērtēšanai var pieteikties:

  • pilngadīgas personas ar GRT, kuras potenciāli var nonākt valsts ilgstošas aprūpes institūcijā un kurām ir noteikta smaga vai ļoti smaga invaliditāte (I vai II invaliditātes grupa);
  • bērni ar FT, kuriem ir noteikta invaliditāte un kuri dzīvo ģimenēs;
  • projekta ietvaros var tikt izvērtētas GRT personas, kas pirms tam tika vērtētas kā bērni ar FT, bet šobrīd viņi ir sasnieguši pilngadību.

Projektu "Atver sirdi Zemgalē" ietvaros ir iespēja saņemt:

  • GRT personām sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu finansēšanu no projekta līdzekļiem līdz projekta beigām 30.08.2023.,
  • bērniem ar FT 100 apmaksāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi;
  • bērnu ar FT likumiskajiem pārstāvjiem 20 pakalpojumu reizes par katru bērnu;
  • atelpas brīža pakalpojums 1x gadā līdz 30 diennaktīm gadā.

Nepieciešams iesniegt iesniegumu Sociālajā dienestā līdz 26.02.2021.

docxIesniegums

docxGRT iesniegums 

 

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča
20219567

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933