Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada skolās no 22. februāra atsāksies klātienes mācības 1.–4. klašu skolēniem

18. februāra vakarā Ministru kabinets apstiprināja Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto klātienes mācību reģionu principu, kas paredz no 22. februāra atsākt mācības klātienē 1.–4. klašu posmā tajās pašvaldībās, kurās saslimstība ar Covid-19 ir zemāka par 200 saslimušajiem uz 100 tūkstošiem iedzīvotāju. Tādas šobrīd ir 25 pašvaldības, tostarp Vecumnieku novads. Zināms, ka katru trešdienu atbilstoši jaunākajiem Slimību profilakses un kontroles centra datiem izvērtēs situāciju un lēmumu pārskatīs.

Skolām, kurās tiek atsāktas klātienes mācības, ir jāievēro noteiktas epidemioloģiskās drošības prasības: skolēniem no 1. klases ir jālieto maskas, skolām jānodrošina regulāru telpu vēdināšanu, distancēšanos mācību procesā, klašu nepārklāšanos starpbrīžos un jāveic dezinfekcijas pasākumi. Tāpat skolām pēc Veselības inspekcijas izstrādāta algoritma klātienē nodarbinātajiem obligāti jāveic Covid-19 testēšana.

Pedagogi, kas ir paaugstināta riska grupā – ar hroniskām saslimšanām un seniori no 60 gadu vecuma – vienojoties ar izglītības iestādes vadītāju, var strādāt attālināti līdz brīdim, kamēr tiek uzsākta vakcinēšanās pret Covid-19.

Izglītības iestādes dibinātājam iespēju robežās jāveic nepieciešamie epidemioloģiskās drošības pasākumi, lai skolēniem būtu iespēja nokļūt izglītības iestādē, samazinot riskus: kājām, ar privāto transportlīdzekli vai izglītības iestādes autobusu, proti, pēc iespējas nepalielinot plūsmu sabiedriskajā transportā.

Lēmumu par mācību uzsākšanu klātienē pieņem izglītības iestādes dibinātājs, informējot izglītības iestādes padomi, skolēnus un viņu vecākus, kā arī Izglītības un zinātnes ministriju.

Ja mācību iestādē ir bērni, kas dzīvo citas pašvaldības teritorijā ar augstākiem saslimstības rādītājiem, skolas direktors konsultējas ar skolēnu vecākiem, izvērtē iespējamos riskus un lemj par iespējām mācīties klātienē katrā konkrētā gadījumā atsevišķi.

Avots: Ministru kabinets

docxRīkojums

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933