Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ir sākusies projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021” pieteikumu pieņemšana

Vecumnieku novada dome izsludina projektu konkursu „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektu konkurss tiek organizēts jau 9.gadu, tā mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem. Projektu konkurss paredzēts Vecumnieku novada iedzīvotājiem un biedrībām, lai īstenotu dažādus publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas projektus, uzlabotu brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātu sporta aktivitātes.

Projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 12600,00 EUR, kopējais atbalstāmo projektu skaits ir līdz 12 projektiem, katra projekta īstenošanai piešķiramais atbalsts ir līdz 1050,00 EUR. (Grozīts ar Vecumnieku novada Domes 24.03.2021 lēmumu)

Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas paredz publiski pieejamu objektu un vietu labiekārtošanu un attīstīšanu vai publisku pasākumu rīkošanu, piemēram:

  • daudzdzīvokļu ēku pagalmu apzaļumošana vai apkārtnes labiekārtošana, automašīnu stāvlaukumu ierīkošana, ceļu, taciņu uzlabošana;
  • dabas, atpūtas, tūrisma vai sporta takas izveide;
  • sporta laukuma ierīkošana;
  • dažādu pasākumu, nometņu, izstāžu organizēšana;
  • peldvietu labiekārtošana.

Gadījumā, ja augstāk minētie projekti netiek iesniegti vai atbalstīti pilnā apmērā, tiks atbalstīti ne vairāk kā 3 projekti, kas paredz koplietošanas telpu remontu.

Projekta pieteikumi, atbilstoši nolikumam, jāiesniedz no š.g 1.aprīļa līdz 30. aprīlim, plkst.12.00, Vecumnieku novada domē personīgi, nosūtot pa pastu, vai iesūtot uz e-pastu: alina.zukauska@vecumnieki.lv parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt Vecumnieku novada domē katru darba dienu, darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku, tālr. 63920596, epasts: dace.sileika@vecumnieki.lv vai alina.zukauska@vecumnieki.lv.

Konkursa nolikums

1. pielikums – pieteikuma veidlapa
2. pielikums – projekta budžets
3. pielikums – līguma projekts

Šeit vari apskatīt SDL žurnālu, PDF formātā, ar labākajiem pagājušā gada projektu aprakstiem.

Sagatavoja: Alīna Žukauska, domes projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933