Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noteikti svara ierobežojumi pašvaldības ceļiem

Ņemot vērā mainīgos un pavasarīgos laika apstākļus, Vecumnieku novada dome ir izvērtējusi un noteikusi pašvaldību ceļiem svaru ierobežojumus, kas nosaka, ka no 2021.gada 01.marta tiks ierobežota smagā transporta kustība uz vairākiem pašvaldības ceļiem. Kā katru gadu pavasaros nokūstot sniegam, bet zemei vēl paliekot sasalušai veidojas ceļu rūgšana, kuru laikā tie ir sliktā stāvoklī un grūti izbraucami. Lai izvairītos no ceļu klātnes lielākas sabojāšanas, tiek noteikti minētie ierobežojumi. Šādu pat praksi piekopj ne tikai pašvaldības, bet arī VSIA “Latvijas Valsts ceļi”, kā arī citas Eiropas valstis.

Šādos laika apstākļos grunts ceļu var sabojāt ļoti ātri, jo tie nav paredzēti tik lielām slodzēm.

Patreiz aktuālākie ceļu izmantotāji ir mežsaimnieki un mežu izstrādātāji, ar kuriem cenšamies panākt vienošanos par ceļu saglabāšanu.

Par ceļa stāvokli vai informāciju par ierobežojumiem var saņemt pie Vecumnieku novada domes izpilddirektores vietnieka pa tālr. 27307370

Par pagaidu ceļa zīmju izvietošanas vietām var iepazīties klāt pievienotajā tabulā.

docxSvara ierobežojumi

Guntars Veismanis
Vecumnieku novada domes
izpilddirektores vietnieks

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933