Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Biedrības “7 maņas” īstenotais projekts atzīts par labāko Zemgales plānošanas reģionā

Vecumnieku novada domes rīkotā iedzīvotāju projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2020” labākie 3 projekti (biedrības “7 maņas” projekts “Aktivitāšu celiņa izveide bērniem "Taciņa priekam"”; nereģistrētas iedzīvotāju grupas (NIG) "Mēs Misai" projekts “Atpūtas vietas izveide Māliņkalnā”; NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projekts “Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas labiekārtošana”) tika virzīti Pašvaldību apvienības “Sabiedrība ar dvēseli - Latvija” (SDL) rīkotā projektu konkursa vērtēšanai starp Zemgales reģiona labākajiem projektiem.

Vērtēšanai kopumā tika pieteikti 25 projekti no 12 pašvaldībām, kur starp 3 labākajiem Zemgales reģiona projektiem tika izvirzīti divi projekti no Vecumnieku novada (biedrības “7 maņas” projekts “Aktivitāšu celiņa izveide bērniem "Taciņa priekam"” un NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projekts “Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas labiekārtošana”) un viens projekts no Jēkabpils novada (biedrības "Sēļu pūrs" projekts “Padzeries no stāstu krūzes!”).

2021.gada 11.marta SDL valdes sēdē tika izvērtēti reģionu labākie projekti un kā pirmās vietas ieguvējs Zemgales reģionā tika atzīts biedrības “7 maņas” projekts “Taciņa priekam” (Vecumnieku novads), saņemot naudas balvu 500,00 EUR vērtībā. Otrās vietas ieguvējs ir biedrības "Sēļu pūrs" projekts “Padzeries no stāstu krūzes!”, kas saņem naudas balvu 250,00 EUR vērtībā. Trešās vietas ieguvējs Vecumnieku novada NIG “Atpūtnieki un darbinieki” projekts “Ānes-Mēmeles parka atpūtas vietas labiekārtošana” saņem naudas balvu 100,00 EUR vērtībā.

Vecumniekos īpašu ievērību guva biedrības “7 maņas” īstenotais projekts “Taciņa priekam”
Foto: Ainars Ķienis

Biedrības “7 maņas” vadītāja Līva Vecvanaga:
“Esmu ļoti pārsteigta par atzinību un 1.vietas iegūšanu reģionālajā vērtēšanā! Paldies par iespēju tikt pie naudas balvas. Plānojam to iztērēt “Taciņa priekam” uzturēšanai, uzlabošanai, jo krāsa ar laiku sāks nodilt. Jau realizējot projektu, mēs saņēmām daudz pozitīvus vārdus, atbalstu, palīdzību, bet šāda veida novērtējums sniedz ļoti lielu gandarījumu un lepnumu par savu komandu- ja mēs gribam, tad varam izdarīt! Jāsaka arī paldies pašvaldībai par doto iespēju piedalīties projektā, jo visi materiāli tika iegādāti no projekta līdzekļiem. Vēlos iedrošināt tos, kas plāno startēt šī gada konkursā- ja vēl nav bijusi doma plānot, rakstīt un realizēt projektus, tad šī ir lieliska iespēja, nevajag to palaist garām! Tas palīdzēs mūsu Vecumnieku novadam palikt sakoptākam, labiekārtotam, skaistākam, bet Jums tas dos zināšanas un pieredzi projektu rakstīšanā un plānošanā! Un galvenais, nebaidīties no savām idejām- radošām, jautrām, krāsainām- iedzīvotājiem un novadam tas ir vajadzīgs- īpaši šajā, ne tik vienkāršajā laikā! Ļoti iespējams, ka vēl kādā gadā arī es ar biedrības pārstāvjiem un komandu piedalīšos projektā “Iedzīvotāji veido savu vidi”, jo kopā mums ir spēks un kopā mēs varam izdarīt vairāk! Lai skaists pavasaris un radošas idejas projektiem!”

Saskaņā ar SDL valdes lēmumu, katra reģiona labākā projekta pašvaldībai tiek piešķirta naudas balva 3000,00 EUR vērtībā. Piešķirto naudas balvu paredzēts izlietot pašvaldību iedzīvotāju projektu konkursa budžeta papildināšanai. Pateicoties biedrības “7 maņas” īstenotā projekta uzvarai Zemgales plānošanas reģionā, šo naudas balvu šogad saņem Vecumnieku novada pašvaldība.

2021.gada 24.martā Vecumnieku novada Domes sēdē tika lemts par piešķirtās naudas balvas (3000,00 EUR) izlietošanu konkursam “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”, papildinot 12 projektiem piešķiramo finansējumu no iepriekš apstiprinātajiem 800,00 uz 1050,00 EUR vienam projektam. Projektu konkursa kopējais pieejamais finansējums ir 12600,00 EUR.

Konsultācijas projekta pieteikuma sagatavošanai iespējams saņemt katru darba dienu, darba laikā, iepriekš saskaņojot ar projektu vadītāju Daci Šileiku vai projektu koordinatori Alīnu Žukausku, tālr. 63920596, e-pasts: vai .

Konkursa nolikums

pielikums – pieteikuma veidlapa
pielikums – projekta budžets
pielikums – līguma projekts

 

Sagatavoja: Alīna Žukauska,
domes projektu koordinatore

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933