Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par pašvaldības brīvo dzīvokļu izīrēšanu

Vecumnieku novada pašvaldība piedāvā īres tiesības šādiem dzīvokļu īpašumiem:

  1. „Misas kūdra 2” - 7, Misa, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 48,3 m2, īres maksu 5,05 euro mēnesī;
  2. Sporta iela 7 – 5, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 15,7 m2, īres maksu 2,77 euro mēnesī;
  3. “Vaski” -4, Valles pagasts, Vecumnieku novads, ar kopējo platību 79,1 m2, īres maksu 13,40 euro mēnesī.

Papildus īres maksai īrnieks maksā nekustamā īpašuma nodokli. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas izdevumu daļu, pamatpakalpojumus, kuri ir nesaraujami saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (aukstais ūdens, kanalizācija un sadzīves atkritumu izvešana), papildpakalpojumus, par kuru sniegšanu izīrētājs un īrnieks vienojušies dzīvojamās telpas īres līgumā (gāze, elektrība u.c.), īrnieks maksā pakalpojuma sniedzējam;

  • Īres tiesību termiņš – līdz pieciem gadiem ar pirmtiesībām to pagarināt.
  • Pieteikšanās termiņš – līdz 2021.gada 20.aprīlim.
  • Vairāk informācijas zvanot pa tālruni 63960526, nekustamā īpašuma speciālistei Ligitai Vasermanei.

 docxPieteikums īres tiesībām

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933