Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Platību maksājuma pieteikuma aizpildīšanā palīdzēs LLKC konsultanti

No 7.aprīļa lauksaimnieki var pieteikties platību maksājumiem, Lauku atbalsta dienesta Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) aizpildot Vienoto iesniegumu.
24. maijs (22. maijs sestdiena) ir termiņš, līdz kuram jāpiesakās platību maksājumiem, bet 15. jūnijs – termiņš, līdz kuram var pieteikties platību maksājumiem ar atbalsta apjoma samazinājumu 1% apmērā par katru nokavēto darba dienu, kā arī veikt labojumus un precizējumus iesniegumā.

LLKC konsultanti, ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus saistībā ar Covid-19 izplatību, konsultācijas sniedz attālināti. Lauksaimnieks sazinās ar reģionālo konsultantu pa tālruni, aktualizē informāciju platību maksājuma iesniegumā un iesniedz EPS. Konsultanti var palīdzēt izvērtēt sējuma struktūru, lai nodrošinātu kultūraugu dažādošanas un zaļināšanas prasību nosacījumu izpildi un aprēķināt ekoloģiski nozīmīgu ainavas elementu platības (laukmales, buferjoslas, grāvjus u.c.) saimniecībā.

Vecumnieku novadā vizīti pie LAUKU ATTĪSTĪBAS KONSULTANTIEM var pieteikt, iepriekš zvanot pa tālr. 20267734 (Kristaps Stallīts) un 26330808 (Anita Smilškalne)

Klienti tiks pieņemti tikai pēc iepriekšēja pieraksta, norunātā laikā un vietā, lai tiktu novērsta drūzmēšanās un tiktu ievērotas noteiktās drošības normas.

Klienti tiks pieņemti pa vienam - tikai viena persona, kurai būs sejas maska.

Obligāti līdzi jāņem nepieciešamā informācija, lai varētu pieslēgties LAD EPS vai VID EDS sistēmai.

Platību maksājumus var iesniegt līdz 24.maijam.

Gada ienākumu deklarācijas līdz 1.jūlijam.

Atvainojos par sagādātajām neērtībām, būsim saprotoši un atbalstoši.

Kristaps Stallīts
Vecumnieku novada
Lauku attīstības konsultants

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933