Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Paziņojums par sabiedrības līdzdalību

Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novada domes ir uzsākušas kopīgu attīstības plānošanas darbu un izstrādā Jaunveidojamā Bauskas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu.

Jaunveidojamā Bauskas novada (šobrīd – Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadi) ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes mērķis ir noteikt kopīgo un katras pašvaldības ilgtermiņa attīstības vīziju, mērķus, prioritātes un kopīgu telpiskās attīstības redzējumu.

Jaunveidojamā Bauskas novada attīstības programma 2021.–2027. gadam būs plānošanas dokuments, kurā tiks noteiktas vidēja termiņa attīstības prioritātes un pasākumu kopums ilgtermiņa stratēģisko uzstādījumu īstenošanai, lai kopīgi attīstītu jaunveidojamā Bauskas novada teritoriju un racionāli ieguldītu pašvaldību budžeta līdzekļus.

Abu plānošanas dokumentu pirmās redakcijas plānots izstrādāt līdz 2021.gada septembrim, bet apspriest tās varēs š.g. oktobrī – novembrī. Savukārt dokumentu gala redakcijas plānots apstiprināt 2022.gada pavasarī.

Lai apzinātu iedzīvotāju un uzņēmēju vēlmes, vajadzības un redzējumu par Bauskas, Iecavas, Rundāles un Vecumnieku novadu tālāko attīstību, sabiedrības pārstāvji tiek aicināti līdzdarboties piedaloties:

  • iedzīvotāju un uzņēmēju aptaujās;
  • tematiskajās diskusijās;
  • stratēģiskajā sanāksmē;
  • dokumentu izstrādāto 1.redakciju publiskajā apspriešanā.

Tematisko darba grupu darbs plānots 2021.gada aprīlī – maijā.

Diskusijas notiks tiešsaistē (Zoom platformā) un tajās aicināti tematisko darba grupu dalībnieki un ikviens interesents.

Lai pieteiktos tematisko darba grupu diskusijai, lūdzam aizpildīt REĢISTRĒŠANĀS VEIDLAPU.

Darba grupas norises ietvaros, dalībnieki tiks informēti par jomas aktualitātēm kā arī tiks organizētas diskusijas par jomas izaicinājumiem, vajadzībām, iespējām, vienosies par nākotnes vīziju un definēs nepieciešamās rīcības, lai vīziju sasniegtu.

Ja rodas jautājumi vai nepieciešama papildu informācija, lūdzam sazināties, sūtot e-pastu uz adresi:

Plānosim jaunā Bauskas novada attīstību kopā!

Ilze Tijone
Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933