Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Informācija par pārtikas taloniem un pārtikas pakām

Pamatojoties uz Vecumnieku novada Domes 23.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 1-4/2020/501 “Par izglītojamo ēdināšanas atbalsta nodrošināšanu attālinātu mācību laikā” (Protokols Nr. 21, 20. §) pārtikas pakas un pārtikas taloni pienākas:

  1. Bērniem no 1.klases-4.klasei pienākas pārtikas pakas par laika periodu no 12.04.2021- 16.04.2021, par summu 7.50 euro. Pārtikas pakas Vecumnieku vidusskolā varēs saņemt 20.04.2021. no pl. 9.00 līdz pl.16.00. Pārējie bērni tajās izglītības iestādēs, kurās mācās izglītojamais.
  2. Izglītojamiem no 5.klases; 6.klases un 12.klases pienākas pārtikas taloni par laika periodu no 12.04.2021- 16.04.2021, par summu 7.50 euro. Pārtikas talonus varēs saņemt Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, Misas pamatskolā vai pagastu pārvaldēs, pēc deklarētās dzīvesvietas adreses darba laika ietvaros no 21.04.2021.
  3. Izglītojamiem no 7.klases līdz 11.klasei pienākas pārtikas taloni par laika periodu no 07.04.2021.- 30.04.2021, par summu 27 euro. Pārtikas talonus varēs saņemt Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, Misas pamatskolā vai pagastu pārvaldēs, pēc deklarētās dzīvesvietas adreses darba laika ietvaros no 21.04.2021.

Pārtikas taloni jāiztērē līdz 10.05.2021.

Sīkāka informācija: 20219567(I.Jankeviča)

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933