Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par automašīnas AS-30/GAZ-66 atsavināšanu rezerves daļām

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – automašīnas AS-30/GAZ-66 (izlaiduma gads 1985) – atsavināšanu rezerves daļām, pārdodot to par brīvu cenu – 175 euro (viens simts septiņdesmit pieci euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2021.gada 13.maijam, vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
  2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
  3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: . Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 17.50 euro, kas, ar norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā: Vecumnieku novada dome, reģistrācijas Nr.90009115957, bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.
  4. Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz 2021.gada 13.maijam.

Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas AS-30/GAZ 66) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 10 euro apmērā.

Pielikumā:

  • Pieteikums dalībai mantas – automašīnas AS-30/GAZ 66 atsavināšanā rezerves daļām;
  • Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas AS-30/GAZ 66) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi.

docxNoteikumi

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933