Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par automašīnas GAZ 66 atsavināšanu

Vecumnieku novada dome rīko kustamās mantas – kravas ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66, (valsts reģistrācijas Nr. AP6278) – atsavināšanu, pārdodot to par brīvu cenu – 1100 euro (viens tūkstotis viens simts euro). Pievienotās vērtības nodoklis iekļauts cenā.

Kustamās mantas – kravas ugunsdzēsēju automašīnas GAZ 66 raksturojums:

 • Marka, modelis – GAZ 66;
 • Īpašnieks – Vecumnieku novada dome;
 • Reģistrācijas Nr. – AP6278;
 • Pilna masa (kg) – 5970;
 • Pašmasa (kg) – 3640;
 • Izlaiduma gads – 1990;
 • Degviela – benzīns;
 • Krāsa – sarkana balta;
 • Reģistrācijas apliecības Nr. - AE 0977612;
 • Veids – kravas ugunsdzēsēju operatīvā.

Transportlīdzekļa apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29464887 (Aivars Petruševics).

Pieteikums atsavināšanai jāiesniedz līdz 2021.gada 13.maijam, vienā no šādiem veidiem:

 1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, Klientu apkalpošanas centrā;
 2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV- 3933;
 3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: .
  Papildu pieteikumam maksājama nodrošinājuma nauda – 110 euro, kas, ar norādi: „Mantas pirkuma nodrošinājums”, jāieskaita Vecumnieku novada domes kontā:
  Vecumnieku novada dome,
  reģistrācijas Nr.90009115957,
  bankas konts Nr. LV54HABA 0551025822482, AS „Swedbank”, kods: HABALV22.
 4. Pieteikums uzskatāms par iesniegtu, ja tas un nodrošinājuma nauda ir saņemti iestādē līdz 2021.gada 13.maijam.

Ja noteiktajā termiņā būs pieteikušies un iemaksājuši nodrošinājuma naudu vairāki pretendenti, tad Kustamās mantas atsavināšanas komisija starp tiem, saskaņā ar Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas GAZ 66) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumiem, rīkos mutisku izsoli ar augšupejošu soli 50 euro apmērā.

Pielikumā:

 • Pieteikums dalībai mantas – automašīnas GAZ 66 atsavināšanā;
 • Vecumnieku novada domei piederošas kustamās mantas (automašīnas GAZ 66) atsavināšanas – pārdošanas par brīvu cenu noteikumi.

docxNoteikumi

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933