Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsolēm

Vecumnieku novada dome paziņo, ka Rīgas ielā 29 Vecumniekos Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā notiks pašvaldības nekustamo īpašumu pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vecumnieku novada pašvaldības interneta mājaslapā www.vecumnieki.lv.

Izsoles dalībniekus reģistrē vienā no šādiem veidiem:

  1. klātienē – Vecumnieku novada domē, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Vecumnieku novadā, 4.kabinetā darba dienās no plkst.9 līdz plkst.14 (pārtraukums no plkst.12 līdz 13), iepriekš piesakoties, zvanot uz telefona numuru 63960526 vai rakstot uz .;
  2. nosūtot pa pastu uz adresi: Vecumnieku novada dome, Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV – 3933;
  3. nosūtot elektroniski (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu) uz elektroniskā pasta adresi: . 

Reģistrācija tiek izbeigta 2021.gada 8.jūnijā plkst. 9.30.

Maksājumi ieskaitāmi Vecumnieku novada domes, reģistrācijas Nr. 90009115957, bankas kontā Nr. LV54HABA 0551025822482, a/s „Swedbank”, kods: HABALV22. Maksājumi uzskatāmi par izpildītiem, ja naudas summa ir ieskaitīta bankas kontā.

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 8.jūnijā plkst.10.00 Rīgas ielā 29 Vecumniekos Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā notiks pašvaldības nekustamā īpašuma „Kalnieši”, Kurmenes pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 32620090200, platība 5.4602 ha.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29188880 (Jānis Sils).
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 4800 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Nodrošinājums – 480 EUR.

docxIzsoles noteikumi

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 8.jūnijā plkst.11.00 Rīgas ielā 29 Vecumniekos Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā notiks pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 3, Vecumniekos, Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40940120775, platība 2408 m2.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 63976401 (Jānis Strēlis).
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 6600 EUR. Izsoles solis – 400 EUR. Nodrošinājums – 660 EUR.

docxIzsoles noteikumi

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 8.jūnijā plkst.13.00 Rīgas ielā 29 Vecumniekos Vecumnieku pagastā Vecumnieku novadā notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejas Rūpnieki”, Bārbeles pagastā Vecumnieku novadā - pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.
Nekustamā īpašuma sastāvu veido zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 40440040396, platība 1.7805 ha.
Īpašuma apskate un papildu informācija iespējama, sazinoties pa tālruni 29373009 (Santa Bračka).
Izsoles nosacītā (sākuma) cena - 3100 EUR. Izsoles solis – 200 EUR. Nodrošinājums – 310 EUR.

docxIzsoles noteikumi

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933