Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Iedzīvotāji īstenos 12 projektus konkursa "IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2021" ietvaros

Šā gada aprīlī Vecumnieku novada dome izsludināja projektu konkursu “Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Projektu konkursa kura mērķis ir uzlabot dzīves kvalitāti Vecumnieku novadā gan fiziskajā, gan sociālajā jomā ar novada iedzīvotāju privātu iniciatīvu, kā arī veicināt atbildību par savas dzīves vides un dzīves kvalitātes uzlabošanu, iesaistot iedzīvotājus sabiedriskajā darbā, attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Šogad projektu konkursam tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits - reģistrēti 27 pieteikumi. Divi no tiem diemžēl neatbilst konkursa nolikuma nosacījumiem un nevarēja pretendēt uz pašvaldības atbalstu.

10.maijā vērtēšanas komisija apsekoja pieteiktās projekta vietas, lai apstiprinātu 12 labākos projektus. Komisija vērtēja pieteikto projektu pieejamību plašākai sabiedrībai, darba grupas gatavību realizēt projektu un nodrošināt tā ilgtspēju, tika vērtēta arī projektu oriģinalitāte un ietekme vietējās sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Šogad iedzīvotāju aktivitāte bija liela un projekti tika pieteikti visos novada pagastos. Iedzīvotāji pārsvarā projekta ietvaros vēlas sakārtot vidi daudzdzīvokļu māju pagalmos - salabot piebraucamo ceļu, paplašināt autostāvvietas, apzaļumot, nobruģēt taciņas, veikt koplietošanas telpu remontu. Pieteikti arī projekti, kur paredzēta publisko atpūtas vietu labiekārtošana.

Vecumnieku pagastā tika pieteikti 12 projekti, no tiem apstiprināti tika 4 projekti:

 • Darba grupa “Vietējie čaļi” Zvirgzdes meža masīvā izvietos 4 skatu torņus meža putnu un dzīvnieku novērošanai, lai izglītotu sabiedrību par dabas dažādību un popularizētu iespēju brīvo laiku pavadīt dabā. Torņos tiks izvietoti informatīvi materiāli par šajā apkārtnē sastopamiem dzīvniekiem un putniem, kā arī tiks izvietots reģistrācijas žurnāls, kur varēs fiksēt novērotā putna un dzīvnieka sugu.
 • Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze, turpinot iepriekšējos gados īstenotos baznīcas apkārtnes uzlabojumus, projekta ietvaros iecerējusi nobruģēt celiņu no Vecumnieku baznīcas galvenajiem vārtiem līdz kapu vārtiem baznīcas otrā pusē, tādējādi atvieglojot pārvietošanos, īpaši sliktos laikapstākļos, kad snieg sniegs vai līst lietus un uz takas veidojas dubļi.
 • Darba grupa “SOL(I)S” vēlas ierīkot soliņus ar iebūvētām rotaļlietu kastēm, kurās vecāki un bērni varēs atdot pašiem vairs nevajadzīgās smilšu rotaļlietas kopīgai lietošanai, lai bērniem publiskajos rotaļu laukumos būtu iespēja izmantot šeit pieejamās rotaļlietas. Šī ir lieliska iespēja sniegt otro elpu rotaļlietām, kuras bērns vairs nelieto un dāvāt pozitīvas emocijas bērniem, kuri izvēlēsies ar šīm mantām rotaļāties. Šādas kastes tiks izvietotas 3 vietās - Vecumnieku bērnu rotaļlaukumā kalna ielā 12a, Vecumnieku parkā un pludmales rotaļlaukumā pie Vecā ezera.
 • Darba grupa “Lidinām šķīvīšus” Vecumnieku vidusskolas sporta laukuma teritorijā ierīkos disku golfa mini trasi ar 4 disku golfa groziem. Ar šo sporta veidu var nodarboties visos gadalaikos un tas neprasa īpašu fizisko sagatavotību. Disku golfs ir klasiskajam golfam līdzīgs sporta veids, tikai nūjas un bumbiņas vietā ir lidojošais šķīvītis, kas ar roku jāmet īpašā grozā. Šī aktivitāte pasaulē kļūst arvien populārāka, jo apvieno pastaigu svaigā gaisā ar vieglām fiziskām aktivitātēm un spēles azartu.

Bārbelē tika apsekots viens pieteiktais projekts, kuru vērtēšanas komisija apstiprināja:

 • Biedrība “Jaunatne smaidam” projekta ietvaros pie Jauniešu mājas Ganību gatvē 3 uzstādīs ielu vingrošanas laukumu ar pievilkšanās stieni un līdzteku vēderpreses vingrinājumiem. Projekta mērķis ir nodrošināt labiekārtotu aktīvās atpūtas vietu gan ielu vingrošanas aktīvistiem gan ikvienam Bārbeles iedzīvotājam. Ar šī projekta palīdzību biedrība cer radīt vidi, kur vietējie jaunieši un pieaugušie var attīstīt savas kompetences, pašrealizēties un darboties kopā.

Kurmenē tika pieteikti divi projekti, no kuriem tika apstiprināts viens projekts:

 • Darba grupa “Mēmeles skati”, kurā darbojas jauniešu māja “KurManiNes”, aiz Kurmenes skolas Mēmeles upes krastā izveidos skatu laukumu ar drošības nožogojumu upes pusē, sakārtos un labiekārtos peldvietu un izveidos kāpnes nokāpšanai līdz peldvietai. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama jauna atpūtas vieta.

Skaistkalnē tika apstiprināti visi 3 pieteiktie projekti:

 • Darba grupa “Atpūtnieki un darbinieki” pēc veiksmīgi realizētā projekta iepriekšējā gada konkursā, arī šogad vēlas turpināt iesāktos labiekārtošanas darbus Ānes-Mēmeles muižas parka atpūtas vietā. Kā darba grupas pārstāvji atzīst, augošā parka atpazīstamība uzliek lielu atbildību un rosina domāt par arvien jauniem uzlabojumiem. Tāpēc šovasar projekta ietvaros tiks uzstādītas kāpnes uz laivu piestātni, tiks uzstādītas šūpoles, izveidota baskāju taka un vienkāršs volejbola laukums. Iepriekšējā gadā izveidotajai ugunskura vietai tiks nodrošinātas restes grilēšanai, savukārt lapenes nojumei tiks pielikta gala siena vēja un lietus aizsardzībai.
 • Darba grupa “Pie Gobas” arī iecerējusi labiekārtot atpūtas vietu pie Mēmeles upes. Vasarās atpūtas vieta “Pie Gobas” ir iecienīta peldvieta un atpūtnieku piknika vieta. Katru gadu organizētajos “Mēmeles svētkos” laivotāji noslēdz savu maršrutu pie gobas. Projekta ietvaros tiks atjaunots atpūtas vietas lapenes jumta segums, uzstādīti divi jauni galdi, izremontēta vecā tualete un uzstādīta viena jauna, kā arī tiks labiekārtota ugunskura vieta.
 • Darba grupa “Suņu draugi” teritorijā pie Skaistkalnes estrādes iecerējuši izveidot norobežotu laukumu suņu rotaļām un primārās dresūras pamatu apguvei. Šāds laukums būs pirmais publiskais suņu rotaļu laukums Vecumnieku novadā, kur suņi varēs brīvi izskrieties bez pavadas un socializēties ar citiem savas sugas pārstāvjiem.

Stelpē no 3 pieteiktajiem projektiem tika apstiprināts viens projekts:

 • Darba grupa “Kalna iela 4” pie daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 4 paplašinās automašīnu stāvlaukumu. Tā kā mājā atrodas bibliotēka un doktorāts, darba dienās stāvlaukums ir noslogots un bieži vien auto nākas novietot zālājā. Projekta ietvaros mājas iedzīvotāji vēlas veikt arī kāpņu telpas kosmētisko remontu.

No Valles pagasta tika iesniegti 4 projekta pieteikumi, no kuriem 2 tika apstiprināti:

 • Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze projekta ietvaros izveidos nobrauktuvi no baznīcas vārtiem līdz ceļam Valle-Bauska, daļēji to bruģējot un daļēji liekot šķembu klājumu. Projekta mērķis ir izveidot ērtu un drošu piekļuvi baznīcas ieejai no lielā ceļa. Tas padarīs ceļu vieglāk pieejamu vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem ratiņos un personām ar kustību traucējumiem, vai jebkuram, kurš mēros ceļu no galvenās ieejas līdz lielajam ceļam.
 • Darba grupa “Dzīvo koši” pie daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 7 iekops apzaļumošanas dobes, kas atradīsies ielas pusē, lai priecētu ne tikai mājas iemītniekus, bet arī garāmbraucējus un ikvienu, kas pastaigāsies šajā teritorijā. Zālājā jau ir ierīkota atpūtas zona bērniem ar smilšukasti un šūpuļtīklu siltajos mēnešos. Šeit tiek svinēti arī Liepu ielas svētki. Gar stāvlaukumu un Liepu ielas malu iekoptā dobe tiks veidota no dažāda veida zaļajiem kociņiem, krāsainajām bārbelēm, lavandām, viršiem un sezonas ziediem.

Projektu īstenošanas periods ir no 1.jūnija līdz 31. augustam. Kopējais piešķirtais finansējums no pašvaldības budžeta ir 12600,00.00 EUR. Katra projekta īstenošanai piešķirtais atbalsts ir līdz 1050,00 EUR.

Pēc projektu īstenošanas termiņa beigām septembra mēnesī konkursa komisija apmeklēs visus īstenotos projektus, tiksies ar grupu kontaktpersonām un citiem pārstāvjiem, rūpīgi izvērtējot ne tikai realizētos projektus, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā. Rezultātā tiks izvēlēts viens labākais projekts, kas sekmē vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanu. Labākā projekta īstenotājiem tiks piešķirta naudas balva 500,00 EUR apmērā. Konkursa balvu paredzēts izlietot realizētā projekta pilnveidošanai. Labākais projekts tiks virzīts Zemgales reģiona projektu vērtēšanā, ko īsteno Pašvaldību apvienība „Sabiedrība ar dvēseli – Latvija”, tādējādi pretendējot uz veicināšanas balvu vai cīnīsies konkurencē starp labākajiem Zemgales reģiona pašvaldību projektiem.

Sagatavoja: Alīna Žukauska,
domes projektu koordinatore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933