Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Andreju Mediņu sveic priesterības 25 gadu jubilejā

Andrejs Mediņš ir katoļu priesteris. Izveidojis un vada "Kalna svētību kopienu" Bruknas muižā, kalpo kā prāvests Kurmenes Svētā Pētera draudzē, kā arī izveidojis Bārbeles zēnu pamatskolu.
Tieši viņam šodien apritēja 25 priesterības darba gadi.

Pateicības dievkalpojums Kurmenes Sv. Pētera baznīcā sākās ar jubilāra svinīgu ievešanu baznīcā, draudzes korim skanīgi dziedot.

Dievkalpojuma laikā priesteris saņēma daudz siltu pateicības vārdu un sirsnīgu vēlējumu no saviem brāļiem - bīskapiem, priesteriem, un draudzēm.

Starp sveicējiem bija arī Andreja kursa biedrs, bīskaps Andris Kravalis, kurš visiem novēlēja vairāk smaidīt un justies laimīgiem.

Ziedu smarža baznīcā nepazuda ne mirkli - tāds bija apliecinājums cienītā un mīlētā priestera Andreja Mediņa bagātīgajam devumam, viņa sirsnībai un labvēlībai.

Lai Dieva mīlestība un svētība priesteri pavada visos iesāktajos un iecerētajos darbos!

 

Gija Spula
Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933