Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vecumnieku novada domes darbinieki atsāk apmeklētāju pieņemšanu klātienē

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumiem Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai":

No šā gada 1. jūlija līdz turpmākajam rīkojumam, Vecumnieku novada domes struktūrvienībās:

  • Vecumnieku novada domes un pagastu pārvalžu telpas ir atvērtas, apmeklētāju pieņemšana notiek klātienē, ieteicams pēc iepriekšēja pieraksta;
  • Valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs apmeklētājiem pieejams klātienē, ieteicams pēc iepriekšējas vienošanās;
  • Kase apmeklētājiem ir atvērta. Maksājumi ir veicami, iemaksājot skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķinos internetbankā uz Vecumnieku novada domes bankas kontiem;
  • Turpināt apmeklētāju reģistrāciju, veicot ierakstu reģistrācijas žurnālā.

Bibliotēkas, muzeji un Bārbeles pakalpojumu centrs ir atvērti apmeklētājiem, ievērojot sekojošas prasības:

  • Apmeklētājus pieņemt tikai individuāli, izņemot vienas mājsaimniecības locekļus;
  • Publiskajās iekštelpās un darbavietās, ja telpā atrodas vairāk par vienu personu, lietot medicīniskās vai nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas (turpmāk – mutes un deguna aizsegi);
  • Turpināt apmeklētāju reģistrāciju, veicot ierakstu reģistrācijas žurnālā.

Tautas nami ir atvērti apmeklētājiem, ievērojot sekojošas prasības:

  • Iekštelpās var pulcēties ne vairāk kā 20 personas, bet ārtelpās – ne vairāk kā 50 personas;
  • Personas, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts amatiermākslas kolektīva mēģinājumu laikā var pulcēties, nelietojot mutes un deguna aizsegus un neievērojot divu metru distanci. Uzturoties koplietošanas telpās, kā arī ja telpā atrodas personas, par kurām nav informācijas, ka tās atbilst šo noteikumu 38.27 punkta ievaddaļā minētajām prasībām, tiek ievērota divu metru distance un lietoti mutes un deguna aizsegi;
  • Turpināt apmeklētāju reģistrāciju, veicot ierakstu reģistrācijas žurnālā.

Ar rīkojumu var iepazīties šeit.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933