Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Supervīzija ikvienam pedagogam

Izglītības kvalitātes valsts dienests jau informēja, ka līdz 2021. gada beigām katrs Latvijas pedagogs varēs saņemt psihoemocionālu atbalstu, piedaloties grupu supervīzijā. To nodrošinās Izglītības kvalitātes valsts dienesta koordinētā atbalsta programma “Supervīzijas Latvijas pedagogiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai”. Supervīzija ir mērķtiecīgi organizēts konsultatīvs un izglītojošs atbalsts pedagogiem viņu profesionālās kompetences un profesionālās darbības kvalitātes pilnveidošanai.

Tādējādi ikvienam pedagogam supervīziju laikā būs iespēja apspriest un risināt gan profesionālas, gan personiskas problēmas, kompetenta supervizora vadībā meklējot jaunu skatījumu un resursus turpmākajam produktīvam un kvalitatīvam darbam.

Lai nodrošinātu supervīziju īstenošanu pašvaldību dibināto pirmsskolu, vispārējās izglītības un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagogiem, Izglītības kvalitātes valsts dienests slēgs līgumus ar pašvaldībām, piešķirot finansējumu atbilstoši attiecīgajā teritorijā nodarbināto pedagogu skaitam un notikušajām supervīzijām. Ikvienam pedagogam būs iespēja piedalīties vienā grupas supervīzijā (3 supervīzijas stundas, jeb 180 min). Supervīzijas grupā piedalās ne vairāk kā 10 pedagogu.

Supervīzijas iespējamas gan klātienes, gan attālinātā formā.

Ko pedagogs iegūs no supervīzijas:

  • Iemācīsies saprast savas emocijas un rīcību;
  • Tiks uzklausīts un pieņemts;
  • Iegūs jaunas idejas turpmākajam darbam;
  • Uzlabos attiecības un savstarpējo sadarbību ar kolēģiem;
  • Izpratīs savas atbildības robežas;
  • Saņems emocionālu atbalstu izdegšanas novēršanai.

Vairāk https://www.ikvd.gov.lv/lv/jaunumi

Lai skaidrotu supervīziju norisi un pozitīvos efektus, kvalitātes dienests izveidojis video un vairākas infografikas, tās vari apskatīt ŠEIT.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933