Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Vai mums patīk dzīvot šādā vidē?

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā un samazinātu vidē nelegāli nonākušo atkritumu daudzumu, pašvaldība ir izvietojusi lielgabarīta atkritumu savākšanas konteinerus.

Veicot konteineru regulāru apsekošanu, bieži vien ir jākonstatē, ka konteineros tiek izmesti atkritumi, kas nav tam piemēroti izmēru vai bīstamības ziņā, līdz ar to atkritumu izvešana tiek kavēta, kā arī palielināta izvešanas maksa, jo SIA “Eco Baltia VIDE”, kas mūsu teritorijā nodrošina atkritumu savākšanas un izvešanas pakalpojumu, atsakās izvest nepiemērotus atkritumus, kā arī tos savākt, ja tie novietoti blakus konteineriem. Lai taupītu pašvaldības līdzekļus, aicinām iedzīvotājus ievērot lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanas noteikumus un neizmest konteineros tam neparedzētas lietas, tāpat iedzīvotāji tiek aicināti ziņot Vecumnieku novada domes sabiedriskās kārtības nodaļai par negodprātīgiem atkritumu radītājiem, kas neievēro noteikto kārtību.

Vēlamies atgādināt, ka šie konteineri nav domāti masveida mājsaimniecību tīrīšanas darbiem, bet gan nelielu atkritumu daudzumu utilizēšanai. Šie konteineri nav domāti uzņēmēju vai citu indivīdu, kas nodarbojas ar celtniecības darbiem atkritumu izvietošanai. Arī daudzdzīvokļu māju masveida pagrabu tīrīšanas atkritumi nav paredzēti izvietot šajos konteineros. Novietojot atkritumus blakus konteineriem, tā ir klasificējama, kā dabas piesārņošana un ir administratīvi sodāma rīcība, tādēļ atkritumus novietot TIKAI konteineros.

Konteineros drīkst ievietot mēbeles, matračus, paklājus, santehniku un citus lielus sadzīves priekšmetus, ko izmēru un svara dēļ nevar ievietot sadzīves atkritumu konteinerā. Ievietojot konteineros minētos atkritumus, lūdzam tos sadalīt pēc iespējas mazākās frakcijās, lai konteinerī tie aizņemtu mazāk vietas.

Konteineros nedrīkst mest riepas, būvgružus, videi kaitīgos un bīstamos atkritumus, nolietoto elektrotehniku.

Azbestu saturošu šīferu un būvgružu, kā arī riepu un elektropreču savākšana ir maksas pakalpojums. Par šo atkritumu utilizēšanu ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzējiem un jāvienojas par pakalpojuma kārtību.

Lai rastu risinājumu iedzīvotājiem legāli nodot videi bīstamos atkritumus, piedāvājam tos nodot Baldones pilsētas atkritumu šķirošanas laukumā. Tas būtu pagaidu risinājums, kamēr tiks atrisināts jautājums par laukuma izveidošanu Vecumniekos.

Gija Spula
Vecumnieku novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933