Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Ekspedīcija “pa seno dzelzceļu Baldone - Vecumnieki” sadarbībā ar asociāciju “Lauku Ceļotājs” un Baldones tūrisma attīstības biedrību

22. jūlijā, rīta agrumā pārgājiena dalībniekiem pulcējoties pie Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta, noritēja ekspedīcija-pārgājiens pa senā dzelzceļa maršrutu, kas kādreiz savienoja Vecumnieku un Baldones teritorijas. Pārgājienā piedalījās lauku tūrisma asociācijas “Lauku Ceļotājs” vides eksperts Juris Smaļinskis un Baldones Tūrisma Attīstības biedrības pārstāve Zane Ulmane, kā arī Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta vadītāja Elīna Kļaviņa, kopumā pieveicot aptuveni 25 km garu distanci. Pārgājiena galvenais mērķis bija apzināt vēsturiskā maršruta nozīmi, kā arī apsekot dzelzceļa aprises dabā, ar iespējamu potenciālu izmantot to jauna tūrisma produkta izveidē.

Vēsturiskajos avotos lūkojoties, Pirmā pasaules kara laikā, “1916. g., kad vācu armijas frontes līnija bija nostiprinājusies un nostabilizējusies līdztekus Daugavas kreisajam krastam, 15. martā tika pieņemts lēmums frontes apgādes vajadzībām no Vecumniekiem (vēsturiskais nosaukums - Bahnhof Neugut Kurland) līdz Baldonei (vēsturiskais nosaukums - Mercendarbe - Merzendorf) uzbūvēt dzelzceļa līniju 25 km garumā ar sliežu platumu 1435 mm. 30. martā darbu uzsāka ap 5000 strādnieku un līdz 1. maijam līnija bija uzbūvēta līdz Skarbes stacijai, bet 6. maijā – līdz Mercendarbei” (Smaļinskis, 2021)(Ulmane,2021).

Pārgājiena dalībnieki, iepriekš izpētot gan vēsturiskās kartes, gan informāciju vēsturiskajos ziņu laikrakstos, gan arī mūsdienu topogrāfijas kartes un kartes, izmantojot LIDAR reljefa modeli, devās izzinošā ekspedīcijā. Ejot pa kādreizējā dzelzceļa maršrutu, dabā skaidri iezīmējās tā aprises, kaut arī dzelzceļš, neilgi pēc tā uzstādes, drīz vien tika demontēts. Pagājuši vairāk kā 100 gadu, un tomēr, dabā dodoties, var skaidri apjaust un interpretēt dzelzceļa līniju, redzot kādreiz veidotos ceļa uzbērumus, ceļa rakšanas laikā radušos grāvjus, kā arī sajūtot zem kājām satrupušos gulšņus, un galu galā – arī atrodot detaļas no kādreiz tik ļoti zīmīgās dzelzceļa kustības. Proti, pārgājiena laikā tika atrasti fragmenti no dzelzceļa konstrukcijas – metāla fragments un skrūve, kas šo gadu desmitu laikā visai veiksmīgi saglabājušies. Pārgājiena laikā raisījās dažādas diskusijas un radās neskaitāmas pārdomas, Z. Ulmane dalījās aizraujošos stāstos par tā laika sadzīvi, dzelzceļa nozīmi, kā arī abu tā laika ciemu – Vecumnieku un Baldones – attīstību.

Kopumā pārgājiens bija veiksmīgs un izzinošs, dabā redzētais apstiprina vēsturisko faktu patiesumu. Pārgājiena laikā atrastie dzelzceļa fragmenti nogādāti Baldones vēsturniekiem, tālākai un detalizētākai izpētei.

Informāciju sagatavoja
Vecumnieku Tūrisma informācijas punkta
Tūrisma informācijas konsultante
Elīna Kļaviņa

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933