Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Veiksmīgi aizritējusi nometne “Aktīvais novadnieks”

Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037 (turpmāk – projekts) ietvaros no 7.augusta - 11.augustam tika rīkota bezmaksas diennakts nometne “Aktīvais novadnieks”. Nometnes dalībnieki – bērni un jaunieši vecumā no 11 -18 gadiem, t.sk., no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm.

Projekta ietvaros, 30 bērniem un jauniešiem, tika piedāvāta iespēja sasniegt izvirzīto nometnes mērķi - veicināt zināšanas par veselīgu dzīvesveidu, izpratni par veselīgu uzturu, attīstīt fiziskās prasmes, uzlabot psihisko veselību, kā arī sekmēt bērnu vispusīgas personības veidošanos.

Nometnes organizatori, biedrības “Odikozāra” pārstāvji, min: nometnes gaitā īpaši bija jūtama epidemioloģiskā ietekme uz dalībniekiem, jaunieši bija īpaši noilgojušies pēc savstarpējās komunikācijas klātienē, kas sekmējās kā vēlme cieši sadarboties un integrēties nometnē. Nometnes gaitā neizcēlās vecuma atšķirības, jo vecākie jaunieši izturējās ļoti atbildīgi un atsaucīgi pret jaunākajiem nometnes dalībniekiem.

Šajās piecās dienās, biedrības “Odikozāra” komanda kopā ar jauniešiem apguva dažādas teorētiskās un praktiskās zināšanas par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu, piemēram, nepieciešamību būt aktīviem, veselīga uztura un režīma pamatprincipus, personīgās higiēnas ievērošanu, lai mazinātu iespēju saslimt ar sirds un asinsvadu slimībām. Paralēli zināšanu apguvei, neformālās nodarbībās, jaunieši apguva spējas sadarboties komandās, spēlējot dažādas komandu saliedējošās spēles. Caur spēlēm jaunieši mācījās stresa noturību, komandas darba nozīmīgumu un jaunu prasmju apguvi.

Nometnes laikā jaunieši devās pārgājienā, kura laikā vienojās kopīgās dziesmās, apguva supošanas prasmes, mācījās pareizi spēlēt bumbu spēles, piemēram, volejbolu. Jauniešiem bija iespēja mācīties orientēšanās prasmes gan veicot foto orientēšanos, gan vadoties pēc kartes noteiktā apvidū, tāpat tika apgūtas pamatiemaņas pirmās palīdzības sniegšanā dažādās traumas iegūšanas situācijās. Attīstot savu fizisko izturību, jauniešiem tika nodrošināta iespēja spēlēt Lasertag spēli brīvā dabā. Lai veicinātu patiku pret sportiskām nodarbībām, svaigā gaisā tika organizēta zumbas nodarbība, kuras laikā jaunieši ne tikai apguva dejas burvību, bet nostiprināja vispārējo fizisko attīstību.

Lai izprastu jauniešu viedokli par nometnes gaitu, tika rīkoti regulāri atgriezeniskās saiknes apļi, kā arī nobeigumā jaunieši pildīja nometnes novērtējuma anketu. Apkopojot viedokļus, secināts, ka biedrības “Odikozāra” komandas rīkotās nometnes paliek jauniešu atmiņā un veicina vēlmi atkārtoti piedalīties. Pateicoties ciešam sadarbības darbam, esam spējuši jauniešiem sniegt piecas aktīvas nometnes dienas, vadoties pēc nometnes nosaukuma “Aktīvais novadnieks”.

FOTO GALERIJA

Nometne “Aktīvais novadnieks” tika finansēta no ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/037. Projekta ietvaros nometnes tiks organizētas arī 2022. un 2023.gadā.

Sagatavoja:
Biedrības “Odikozāra”
valdes locekle Dace Dukāte

Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Vecumnieku novada dome”
attīstības plānošanas nodaļas vadītāja – projektu vadītāja Dace Šileika

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933