Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Pabalsti izglītības uzsākšanas atbalstam

Tuvojas 1.septembris un "Vecumnieku novada domes" Sociālais dienests vēlas atgādināt, ka vēl ir spēkā Vecumnieku novada Domē 2019.gada 22.maijā apstiprinātie saistošie noteikumi Nr.5 “Vecumnieku novada pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti”, kur Sociālajam dienestam ir deleģēts veikt administratīvās darbības, lai varētu saņemt konkrētos pabalstus. Saistošo noteikumu 14.punkts paredz pabalstu izglītības uzsākšanas atbalstam, kas nosaka, ka “tiesības saņemt pabalstu ir personai, uzsākot mācības sākumskolas 1.klasē. Pabalsta apmērs ir 50 euro. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.septembra līdz 31.oktobrim.” (docxIesnieguma veidlapa)

Iepriekš minēto saistošo noteikumu 15.punkts paredz pabalstu izglītības ieguves atbalstam un “tiesības saņemt pabalstu ir aizbildnībā esošam bērnam, kuram ar Vecumnieku novada bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība, kā arī trūcīgai vai maznodrošinātai personai līdz 24 gadu vecumam, uzsākot mācību gadu vispārizglītojošā vai profesionālā izglītības iestādē pilna laika klātienes apmācību veidā. Pabalsta apmērs ir 50 euro mācību gadā. Iesniegumu par tiesībām saņemt pabalstu persona iesniedz laikā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim.” (docxIesnieguma veidlapa)

Sociālais dienests aicina vecākus un aizbildņus vērsties pie sociālā darbinieka pagasta pārvaldēs vai Vecumnieku pagasta Sociālajā dienestā ar iesniegumu, lai varētu izmaksāt pabalstu, bērnam uzsākot mācības 1.klasē, aizbildnībā esošajiem bērniem, kā arī bērniem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. 

Pabalsts ir saistošs Vecumnieku novada administratīvajā teritorijā deklarētajām personām.

Sociālā dienesta vadītāja
I.Jankeviča
63976733

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933