Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izsludina pieteikšanos uz "Vecumnieku novada domes" SOCIĀLĀ PEDAGOGA amatu

Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku novada dome” (reģistrācijas Nr.90009115957) izsludina pieteikšanos uz Sociālā pedagoga amatu.

Galvenie amata pienākumi

 • Ievērojot spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, normatīvo aktu prasības un pašvaldību saistošos noteikumus, sociālais pedagogs strādā preventīvi, veic sociālpedogoģiskās konsultācijas, palīdz bērniem, vecākiem un skolotājiem risināt problēmas, kas rada skolēniem traucējumus izglītības ieguves procesā un savstarpējās attiecībās;
 • Apzina Vecumnieku vidusskolas un sākumskolas audzēkņu mērķa grupas sociālajam darbam, veido uzskaites kartotēku, pedagoģiskās kompetences ietvaros, veic sociālā riska grupas skolēnu dzīves apstākļu analīzi un sociālā riska cēloņu izpēti;
 • Kopā ar sociālo darbinieku apseko sociālā riska ģimenes, veic šo ģimeņu sociālpedagoģiskās konsultācijas, izveido klientu personas lietas, kurās tiek apkopota informācija par skolēnu, sociālās korekcijas programmas un citi dokumenti;
 • Identificēt, definēt klientu sociālās problēmas un noteikt sociālo problēmu cēloņus un attīstības tendences;
 • Organizēt un mobilizēt pieejamos resursus, kā arī veicināt ģimenes(personas) līdzdarboties sociālo problēmu risināšanā;
 • Darbā ar klientu un tā ģimenes locekļiem pielieto atbilstošas diagnostikas un korekcijas metodikas;
 • Piedalās vasaras nometņu, svētku, ekskursiju u.c. pasākumu organizēšanā bērniem un ģimenēm u.c.

Amata veikšanai nepieciešamā izglītība, zināšanas un prasmes

 • Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā, karitatīvajā sociālajā darbā vai sociālajā pedagoģijā;
 • Labas komunikācijas spējas, precizitāte un augsta atbildības sajūta, spēja strādāt patstāvīgi;
 • Prasme veidot un saglabāt profesionālās saites ar citiem speciālistiem;
 • Pamata datorprasmes un prasme strādāt ar biroja tehniku;
 • Prasme vākt un analizēt informāciju;
 • Būt radošam, empātiskam un saprotošam.

Piedāvājam

 • Iespēju strādāt radošā un atbildīgā darbā.
 • Mēnešalgu 905 EUR (bruto).
 • Sociālās garantijas.
 • Normālo darba laiku.

Aicinām pieteikuma dokumentus (dzīves aprakstu (CV), motivācijas vēstuli, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu kopijas) iesniegt Vecumnieku novada domes Kancelejas nodaļas sekretārei-lietvedei Rīgas ielā 29, Vecumniekos, Vecumnieku novadā vai sūtīt uz e-pastu līdz 2021.gada 30.septembrim.

Uzziņas pa tālruni: 63976733, 20219567

Informējam, ka pretendentu sniegtie personas dati tiek vākti un apstrādāti tikai personāla atlases vajadzībām uz darba sludinājumā norādīto vakanto amatu. Personas dati tiks nodoti pretendentu izvērtēšanas komisijai, kas vērtēs pretendenta atbilstību vakantajam amatam, un tiks glabāti līdz normatīvajos aktos noteiktā termiņa beigām.

Papildu informācija par datu apstrādi pieejama PRIVĀTUMA POLITIKĀ.

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933