Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Sludinājums par izsoli

Vecumnieku novada dome paziņo, ka 2021.gada 28.septembrī, plkst. 13.00 Rīgas ielā 29A, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā (pagraba stāvā) notiks nedzīvojamās telpas Nr.2 īpašumā “Skola”, Kurmenē nomas tiesību pirmā mutiskā izsole ar augšupejošu soli.

Informācija par nomas objektu:
Nomas objekta veids – nedzīvojamā telpa Nr.2;
Adrese – “Skola”, Kurmene, Kurmenes pagasts, Bauskas novads, LV-5115;
Telpas kopējā platība 14.6 m2, būves kadastra apzīmējums 3262 009 0154 001;
Telpai piederošas 146/7027 domājamās daļas no zemes gabala 1.305 ha platībā, kadastra numurs 32620090154.
Lietošanas mērķis – Sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides aizsardzības vai veselības aprūpes funkciju nodrošināšana.
Maksimālais iznomāšanas termiņš - līdz 2026.gada 30.septembrim.
Izsoles nosacītā cena bez PVN – 20 EUR mēnesī.
Izsoles solis – 2 EUR.
Zemes nomas maksa 28 euro gadā.

Ar izsoles norises kārtību var iepazīties mājaslapā www.vecumnieki.lv, kā arī reģistrējoties izsolei Bauskas novada pašvaldības iestādē "Vecumnieku novada dome", Rīgas ielā 29, Vecumnieku pagastā, Bauskas novadā, 4. kabinetā, darba dienās no plkst.9 līdz 12 un no plkst.13 līdz 14.

Reģistrācija tiek izbeigta 27.septembrī plkst. 14:00.

Ar nomas objektu var iepazīties sazinoties pa tālruni: 65152694 vai 29188880 (Jānis Sils).

docxIzsoles noteikumi

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933