Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noslēdzies projektu konkurss „IEDZĪVOTĀJI VEIDO SAVU VIDI 2021”

2021. gada aprīlī Vecumnieku novada dome aicināja iedzīvotājus un biedrības pieteikties projektu konkursā „Iedzīvotāji veido savu vidi 2021”. Konkurss tiek organizēts jau devīto gadu, un tā mērķis ir rosināt iedzīvotāju iniciatīvu un aktivitāti savas vides un apkārtnes uzlabošanā un veicināt atbildību par savas dzīves kvalitātes uzlabošanu. Projektu konkursa ietvaros tika atbalstīti tādi projekti, kuros tika īstenoti dažādi publiski pieejamās teritorijas labiekārtošanas darbi, uzlabotas brīvā laika pavadīšanas iespējas, un veicinātas sporta aktivitātes, labiekārtota apkārtne sabiedriskās vietās, veicinot sociālo un fizisko aktivitāti dažādām iedzīvotāju vecuma grupām.

Šogad projektu konkursam tika iesniegts rekordliels pieteikumu skaits - reģistrēti 27 pieteikumi, no tiem apstiprināti tika 12 labākie projekti, katram projektam piešķirot līdz EUR 1050,00 materiālu iegādei un pakalpojumu apmaksai.

15.septembrī konkursa vērtēšanas komisija apmeklēja īstenotos projektus, tiekoties ar projektu pārstāvjiem, lai izvērtētu ne tikai paveiktos darbus, bet arī grupas sadarbību projekta īstenošanas gaitā.

Vecumnieku pagastā tika īstenoti 4 projekti:

Vecumnieku evaņģēliski luteriskā draudze turpinot iepriekšējos gados īstenotos baznīcas apkārtnes uzlabojumus, projekta ietvaros nobruģēja celiņu no Vecumnieku baznīcas galvenajiem vārtiem līdz kapu vārtiem baznīcas otrā pusē, tādējādi atvieglojot pārvietošanos, īpaši sliktos laikapstākļos, kad snieg sniegs vai līst lietus un uz takas veidojas dubļi.

Tagad baznīcas apmeklētājiem nokļūšana līdz kapsētai būs patīkamāka.

Darba grupa SOL(I)S projekta ietvaros ierīkoja īpašus soliņus ar iebūvētu kasti smilšu rotaļlietām. Šajās kastēs vecāki un bērni varēs atdot pašiem vairs nevajadzīgās smilšu rotaļlietas kopīgai lietošanai, lai bērniem publiskajos rotaļu laukumos būtu iespēja izmantot šeit pieejamās rotaļlietas. Šādas kastes ir izvietotas 3 vietās - Vecumnieku bērnu rotaļlaukumā Kalna ielā 12a, Vecumnieku parkā un pludmales rotaļlaukumā pie Vecā ezera.

Projekta “Lidinām šķīvīšus” īstenotājs Dāvis Rocēns Vecumniekos Upes ielas parkā ierīkoja disku golfa mini trasi ar četriem groziem. Septembra sākumā iedzīvotājiem jau bija iespēja izmēģināt disku golfa trasi, kur tika pastāstīti spēles noteikumi un nodemonstrēta disku mešanas tehnika. Laukumā izvietotie informācijas statīvi arī turpmāk palīdzēs interesentiem spēlēt šo aizraujošo spēli arī individuāli.

Darba grupa “Vietējie čaļi” vērtēšanas komisijas locekļus ieveda dziļi Zvirgzdes mežos, lai parādītu savu īstenoto projektu - 4 skatu torņus meža putnu un dzīvnieku novērošanai, lai izglītotu sabiedrību par dabas dažādību un popularizētu iespēju brīvo laiku pavadīt dabā. Pie torņiem piestiprinātajās pastkastītēs ir izvietoti informatīvi materiāli par šajā apkārtnē sastopamiem dzīvniekiem un putniem, kā arī izvietots reģistrācijas žurnāls, kur varēs fiksēt novērotā putna un dzīvnieka sugu.

Skatu torņu koordinātes:

  • 56.67680, 24.55706
  • 56.66869, 24.56215
  • 56.66649, 24.54517
  • 56.65883, 24.54603

Stelpē tika īstenots viens projekts:

Darba grupa “Kalna iela 4” pie daudzdzīvokļu mājas Kalna ielā 4 paplašināja automašīnu stāvlaukumu, lai gan iedzīvotājiem, gan daudzdzīvokļu mājā esošās bibliotēkas un doktorāta apmeklētājiem būtu iespējams ērti novietot automašīnu. Projekta ietvaros mājas iedzīvotāji veica arī kosmētisko remontu abās kāpņu telpās.

Bārbelē tika realizēts 1 projekts:

Biedrības “Jaunatne smaidam” jaunieši projekta ietvaros Bārbelē pie Jauniešu mājas Ganību gatvē 3 ierīkoja ielu vingrošanas laukumu ar pievilkšanās stieni un līdzteku vēderpreses vingrinājumiem. Ielu vingrošanas elementus jaunieši uzstādīja pašu spēkiem – tika veikti pamatu betonēšanas darbi un drošības laukuma izveide ar smilšu seguma klājumu vismaz 40 centimetru biezumā. Papildus tika atjaunots zāliens un izlīdzināta apkārtējā teritorija. Teritorijas labiekārtošanā tika ziedoti augi un koki apstādījumiem. Projekta īstenošanā iesaistījās gan projekta grupa, gan biedrības “Jaunatne smaidam” biedri, vietējie iedzīvotāji, kā arī starptautiskie brīvprātīgie. Ņemot vērā, ka projektu īstenoja jaunieši, tas ir nozīmīgs ieguldījums ne tikai teritorijas labiekārtošanā, bet arī pašu jauniešu personiskajā izaugsmē.

Skaistkalnes pagasta iedzīvotāji īstenoja 3 projektus:

Darba grupa “Atpūtnieki un darbinieki” turpināja iepriekšējos gados iesāktos labiekārtošanas darbus Ānes-Mēmeles muižas parka atpūtas vietā. Šovasar projekta ietvaros tika uzstādītas kāpnes uz laivu piestātni, uzstādītas šūpoles, izveidota divdesmit metrus gara baskāju taka, iekārtots volejbola laukums, atjaunoti stādījumi garšaugu dobē. Iepriekšējā gadā izveidotajai ugunskura vietai tika nodrošinātas restes grilēšanai, savukārt lapenes nojumei tika pielikta gala siena vēja un lietus aizsardzībai. Pēc atpūtnieku ierosinājuma darba grupa iekārtoja papildu atpūtas vietas, no koka bluķīšiem izveidojot improvizētus galdiņus un soliņus.

Darba grupa “Suņu draugi” teritorijā pirms pagrieziena uz Jaunajiem kapiem izveidojusi norobežotu laukumu suņu rotaļām un primārās dresūras pamatu apguvei. Šajā laukumā suņi var brīvi izskrieties bez pavadas un socializēties ar citiem savas sugas pārstāvjiem. Vasaras beigās darba grupa Facebook organizēja foto konkursu, kur dalībnieki varēja sūtīt savu četrkājaino mīluļu bildes balsošanai par savu simpātiju. Visu foto konkursa dalībnieku bildes izvietotas suņu laukuma teritorijā. Suņu laukuma svinīgā atklāšana notika septembra sākumā, pieaicinot Latvijas Kinoloģiskās Federācijas audzētāju Ingu Jurdi.

Darba grupa “Pie Gobas” labiekārtoja atpūtas vietu pie Mēmeles upes. Projekta ietvaros tika atjaunots atpūtas vietas lapenes jumta segums, uzstādīti divi jauni galdi, izremontēta vecā tualete un uzstādīta viena jauna, kā arī tika labiekārtota ugunskura vieta.

Kurmenē tika realizēts viens projekts:

Darba grupa “Mēmeles skati”, kurā iesaistījās brīvprātīgie jaunieši un Jauniešu mājas “KurManiNes” iemītnieki, Kurmenes iedzīvotāji, kā arī “Kalna svētību kopienas” un fonda “Saknes un spārni” biedri un atbalstītāji, aiz Kurmenes skolas Mēmeles upes krastā izbūvēja kāpnes ar diviem skatu laukumiem. Nākotnē nepieciešama būtu arī peldvietas labiekārtošana, izpļaujot zāli, izveidojot laipu. Lai skats no izveidotās platformas būtu pievilcīgāks, paverot iespēju redzēt plašumus Lietuvas krastā, būtu nepieciešams izzāģēt vairākus kokus un krūmus. Tāpat projekta grupa aicinātu organizēt upmalas sakopšanas talku, lai savāktu kritušos kokus un zarus un izzāģētu krūmus. Nepieciešama būtu arī takas izveide gar Kurmenes Jauniešu māju, no ceļa līdz upmalai. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem un tūristiem būs pieejama jauna atpūtas vieta.

Vallē tika īstenoti divi projekti:

Valles evaņģēliski luteriskās baznīcas draudze projekta ietvaros izveidoja nobrauktuvi no baznīcas vārtiem līdz ceļam Valle-Bauska, daļēji to bruģējot un daļēji liekot šķembu klājumu. Projekta mērķis bija izveidot ērtu un drošu piekļuvi baznīcas ieejai no lielā ceļa kā rezultātā ceļš ir vieglāk pieejams vecāka gada gājuma cilvēkiem, ģimenēm ar maziem bērniem ratiņos un personām ar kustību traucējumiem, vai jebkuram, kurš mēros ceļu no galvenās ieejas līdz lielajam ceļam.

Darba grupa “Dzīvo koši” pie daudzdzīvokļu mājas Liepu ielā 7 ielas pusē ir iekopusi košu apzaļumošanas dobi, lai ar priecētu ne tikai mājas iemītniekus, bet arī garāmbraucējus un ikvienu, kas pastaigājas šajā teritorijā. Gar stāvlaukumu un Liepu ielas malu iekoptā dobe veidota no dažāda veida zaļajiem kociņiem, krāsainajām bārbelēm, lavandām, viršiem un sezonas ziediem. Projekta ietvaros pie mājas atpūtas zonā izvietoti divi soliņi, kuros sēžot varēs izbaudīt košumdobi, īpaši romantisku noskaņu vakaros rada uz saules baterijām uzlādējamas nakts gaismiņas.

Izvērtējot visus īstenotos projektus, vērtēšanas komisija tikās ar grupu pārstāvjiem, pārrunāja projektu īstenošanas gaitu, novērtēja sasniegtos rezultātus. Visas darba grupas bija sasniegušas iecerētos rezultātus, vairākām darba grupām paveiktais pārsniedza iecerēto, jo izdarīts tika vairāk kā sākumā plānots. Visas darba grupas saņēma “Sabiedrība ar dvēseli – Latvija” sertifikātus. Vērtēšanas rezultātā tika izvēlēts viens labākais projekts, kas visvairāk sekmējis vietējās dzīves kvalitātes uzlabošanos un balvā saņem papildu finansējumu EUR 500,00 apmērā sava projekta uzlabošanai un pilnveidei. Uzvarētājs jau otro gadu pēc kārtas ir darba grupa “Atpūtnieki un darbinieki”. Sirsnīgi sveicam uzvarētājus un novēlām, lai skaistais parks un laivu piestātne vēl ilgi priecē vietējos iedzīvotājus un atpūtniekus!

Alīna Žukauska
Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku novada dome”
Attīstības plānošanas nodaļas projektu koordinatore

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933