Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Projektā “Meža dienas 2021” stādīs kokus Mēmeles parkā

13. oktobrī, īstenojot Latvijas Pašvaldību savienības atbalstīto un Mežu attīstības fonda finansēto projektu “Meža dienas 2021”, Ānes - Mēmeles parkā pašvaldības darbinieki, biedrības LSK „Mēmelīte” dalībnieces, viedo ciemu iniciatīvas grupas pārstāvji veiks koku stādīšanu. Stādīšanas talkā aicināts pievienoties ikviens.

Starptautiskā Meža diena oficiāli šogad tiek atzīmēta 21.septembrī. Tās ietvaros Valsts meža dienests aicina restaurēt - atjaunot saziņu ar mežu - dodoties pastaigās un pilnveidojot zināšanas - pētot un izzinot mežu, tā nozīmīgumu Latvijā un pasaulē. Šā gada Meža dienu moto „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Daļa koku ir veci un nepieciešams atjaunot stādījumus, lai izveidotu meža parka zonu, piešķirot Mēmeles parkam funkcionālo un tematisko lietderību. Lai parka labiekārtošanā tiktu ievēroti ainavas veidošanas pamatprincipi, padomus ir sniegusi dendroloģe Aija Kaškure.

Meža konsultāciju pakalpojumu centra speciāliste R.Daščiora izglītos sabiedrību par mežu un parku apsaimniekošanu un meža produkta izmantošanu, kā arī meža bioloģiskās daudzveidības aizsardzību un saglabāšanu.

Parka atpūtas zonā tiks veidots vides objekts, kurā tiks eksponētas dažādu koku ripas koku veidu atpazīšanai un gadskārtu noteikšanai. Gar pastaigu takām tiks izvietoti soli atpūtai un tematiskas planšetes.

13.oktobrī izbraukšana uz Ānes - Mēmeles parku pulksten 11.00

14. oktobrī projekta ietvaros Skaistkalnes vidusskolas 7.klases bērni dosies pārgājienā uz parku, kura laikā atpazīs kokus, skaitīs stārķu ligzdas un veiks citus tematiskus uzdevumus kopā vides gidi Laimu Indriķi, bet Valsts mežu dienesta speciālista P.Dumbrauska vadībā ar mērinstrumentiem izlases kārtībā veiks koku stumbra apkārtmēra mērījumus, lai noteiktu vai tas atbilst dižkoka statusam.

Vadoties no teritorijas vēsturiskās uzbūves un šī brīža lietojamības principiem, piesaistot dažādu projektu līdzekļus, pašvaldība cenšas nodrošināt aktīvās atpūtas un vietas izziņas iespējas. Parka pievilcības uzlabošanā piedalās biedrība LSK „Mēmelīte” un vietējo iedzīvotāju iniciatīvas grupa, kā arī Skaistkalnes pagasta pārvalde.

Atgādinām, ka joprojām jāievēro piesardzības pasākumi un individuālā atbildība par savu veselību. Aicinām ievērot distanci un sanitāro protokolu, apmeklējot publiskas vietas un pasākumus.

Vides gides Laimas Indriķes informāciju apkopoja
Gija Spula, Bauskas novada pašvaldības iestādes
"Vecumnieku novada dome" Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933