Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Uzsākta Ceriņu ielas pārbūve Vecumniekos un Sporta/Strauta ielas pārbūve Skaistkalnē

Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku novada dome" ir noslēgusi līgumu ar SIA “Ribetons ceļi” un SIA “Ceļinieks 01” par Ceriņu ielas pārbūves izpildi Vecumniekos un Sporta/Strauta ielas pārbūves izpildi Skaistkalnē. Līguma summa, EUR bez PVN Ceriņu ielai ir 169569,96 un Sporta/Strausa ielai – 74048,47. Saskaņā ar līgumu izpildi, termiņš ir līdz saistību pilnīgai izpildei.

Ceriņu ielas pārbūves laikā paredzēts:

  • Asfaltbetona segas izbūve 4,5 m platumā;
  • Iebrauktuves līdz īpašumu robežai, asfalta segums;
  • Nostiprinātas nomales - gājēju celiņa izbūve 1,5 m platumā, bruģa segums;
  • Auto stāvlaukuma ierīkošana pie daudzdzīvokļu ēkas ar kadastra Nr.40940120667, asfalta segums;
  • Projektēt un izbūvēt slēgto lietus ūdens atvadi visā ielas garumā;
  • Teritorijas apgaismojums tiek saglabāts esošais;
  • Nodrošināt vides pieejamības prasību izpildi, atbilstīgi 2015.gada 30.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.331

Sporta/Strauta ielas pārbūves laikā paredzēts:

  • Sporta ielas asfaltbetona segas atjaunošana esošajā platumā;
  • Projektēt un izbūvēt caurteku un lietus ūdens atvadi.

Uz ceļiem ir izvietotas satiksmes organizācijas ceļa zīmes - asfaltēšanas darbu laikā ielas būs satiksmei slēgtas. Ielu pārbūves laikā būs apgrūtināta pārvietošanās ar autotransportu, kādu laiku nevarēs piebraukt pie mājām, taču lūdzam iedzīvotājus būt saprotošiem un izturēt šīs īslaicīgās grūtības.

Gija Spula
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

 

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933