Lapas karte

Youtube

Draugiem

Facebook

Kā samazināt izmaksas par elektroenerģiju?

AS "Sadales tīkls" informē sabiedrību par iespējām samazināt kopējās izmaksas par elektroenerģiju kā mājsaimniecībās, tā uzņēmumos. Praktiski padomi skatāmi zemāk. 

1. Samazināt elektrotīkla pieslēguma jaudu

Elektrotīkla pieslēguma jauda ir atkarīga no tā, cik un kādas jaudas elektroiekārtas tiek darbinātas vienlaikus. Jo vairāk un jaudīgākas tās ir, jo lielāka elektrotīkla jauda ir nepieciešama. Visbiežāk klienti, aprēķinot nepieciešamo pieslēguma jaudu savam īpašumam, kļūdās, saskaitot visu elektroierīču jaudu kopā, tomēr jāņem vērā, ka vienlaikus visbiežāk strādā ne vairāk kā 20% elektroierīču gan mājsaimniecībās, gan uzņēmumos. Jaudas aprēķināšanai var izmantot AS “Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv pieejamo slodzes aprēķināšanas kalkulatoru. Nereti pieslēgumam vēsturiski ir pieprasīta jaudas rezerve, kas netiek izmantota. Klienti, kuriem pieslēgumos ir liela jaudas rezerve, aicināti pārskatīt to nepieciešamību. Lai aprēķinātu elektrotīkla pieslēguma jaudu uzņēmumam, AS “Sadales tīkls” iesaka nolīgt sertificētu energospeciālistu. Kontaktinformācija atrodama AS “Sadales tīkls” mājaslapā vai uzziņu dienestos. Ja elektrotīkla pieslēguma jauda ir par lielu, to var samazināt, mazinot izmaksas par elektroenerģiju. Jaudas samazināšana ir bezmaksas pakalpojums, tomēr lēmums par to katram klientam jāpieņem pašam.

2. Pārskatīt elektroiekārtu lietošanas paradumus vai uzņēmuma ražošanas procesus

Elektrotīkla pieslēguma jaudu var mazināt, pārskatot elektroiekārtu lietošanas paradumus – izmantošanas biežumu un ilgumu. Jāpārbauda, vai elektroiekārtas ir energoefektīvas un nav bojātas. Pastāv dažādi risinājumi, kā uzņēmums var pārkārtot ražošanas ciklus, piemēram, elektroenerģiju patērējošās darbības izpildīt secīgi, nevis vienlaikus. Daudziem uzņēmumiem darbības procesi tikai dažu brīdi prasa lielu jaudu, piemēram, iekārtu ieslēgšanās brīdī, tāpēc to var pārkārtot, ieslēdzot iekārtas pakāpeniski. Ar mūsdienu tehnoloģijām var izmērīt “pīķa” slodzi un noteikt, kāda būs optimālā pieslēguma jauda. Izmantojot energoefektīvas iekārtas un inovatīvas tehnoloģijas, mainās nepieciešamās elektrotīkla pieslēguma jaudas apjoms. AS “Sadales tīkls” iesaka klientiem rekonstrukcijas vai modernizācijas gaitā padomāt par elektroenerģijas pieslēguma jaudas maiņu. Līdzīgi arī mājsaimniecību klienti var elektroiekārtas neieslēgt vienlaikus, bet mājasdarbus darīt secīgi. Ieteikumi efektīvai elektrības lietošanai ir pieejami AS “Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv.

3. Apvienot mazas jaudas pieslēgumus

Vēsturiski daudzviet ir izbūvēti vairāki pieslēgumi un uzstādīti vairāki elektroenerģijas skaitītāji. Katrā klients ir pieprasījis noteiktu elektrotīkla pieslēguma jaudu, piemēram, lauku īpašumos, kur ir atsevišķi elektrības pieslēgumi mājai, saimniecības ēkai, pagrabam vai garāžai. Par katru jāmaksā fiksētā maksa, tādēļ AS “Sadales tīkls” piedāvā klientiem apvienot mazas jaudas pieslēgumus un skaitītājus, samazinot kopējās izmaksas par elektroenerģiju. Ja klients kādā īpašumā elektroenerģiju nelieto vai lieto ļoti maz, var vērtēt, vai tās piegāde nākotnē būs vajadzīga.

4. Sadalīt lielas jaudas elektrotīkla pieslēgumu

Ja īpašumā ir lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums, AS “Sadales tīkls” piedāvā iespēju to sadalīt, piemēram, ja viens lielas jaudas pieslēgums nodrošina elektroapgādi gan mājai, gan kaltei, bet faktiski lielā jauda ir nepieciešama tikai kaltei dažus mēnešus gadā. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” iesaka jaudu sadalīt, izveidojot mājai atsevišķu pieslēgumu. Atsevišķa pieslēguma izbūve mājai nodrošinās, ka mazas jaudas pieslēgums tiek izmantots efektīvi, savukārt lielas jaudas pieslēgums tiek izmantots tad, kad tas ir nepieciešams. Ja lielas jaudas elektrotīkla pieslēgums tiek izmantots tikai sezonāli, klientiem ir iespēja objektam pārtraukt elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem un šajā laikā nemaksāt fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu.

5. Pārtraukt elektroenerģijas piegādi objektam

AS “Sadales tīkls” turpina piedāvāt klientiem, tajā skaitā sezonāla rakstura elektroenerģijas lietotājiem, iespēju sezonālā darba laikā lietot elektrības pieslēgumus ar visu nepieciešamo jaudu un, kad tā nav nepieciešama, pārtraukt elektroenerģijas piegādi uz laiku līdz 6 mēnešiem, nemaksājot fiksēto maksu par pieslēguma nodrošināšanu. To nodrošina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikumi “Sistēmas pieslēguma noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”. Šāda iespēja ir visiem elektroenerģijas lietotājiem neatkarīgi no nozares vai darbības specifikas. Ja elektroenerģijas piegādes pārtraukums pieslēgumam ir ilgāks par 6 mēnešiem, lai to atjaunotu, klientam jāsedz izmaksas par pieslēguma atjaunošanu vai ierīkošanu. Šādos gadījumos AS “Sadales tīkls” individuāli vērtē pieslēguma atjaunošanas iespēju, pārbauda, vai ir saglabājies pieslēguma nodrošināšanai nepieciešamais elektrotīkls, vai AS “Sadales tīkls” elektrolīnijas ir darba kārtībā un vai var nodrošināt klientam nepieciešamo elektrotīkla jaudu. No tā būs atkarīgas pieslēguma atjaunošanas izmaksas un laiks.

6. Izvēlēties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu un piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu

Samazināt izmaksas par elektroenerģiju var ne tikai optimizējot elektrotīkla pieslēguma jaudu, bet arī izvēloties izdevīgāko elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu. Juridiskās personas var izvēlēties atbilstošāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu plānu. Par elektroenerģijas piedāvājumiem klientiem jāvaicā tirgotājiem, bet, lai aprēķinātu piemērotāko sadales sistēmas pakalpojumu tarifu, var izmantot AS “Sadales tīkls” mājaslapā www.sadalestikls.lv pieejamo tarifu aprēķināšanas kalkulatoru.

Kopš šī gada 1.janvāra ir stājušās spēkā izmaiņas Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātajā obligātā iepirkuma komponentes (OIK) galalietotājiem aprēķinu kārtībā, arī tās apmērs ir atkarīgs no elektrotīkla pieslēguma jaudas. Līdzīgi kā maksājumu par sistēmas pakalpojumiem, arī kopējo maksājumu par OIK veido divas daļas: mainīgā daļa, kura ir atkarīga no patērētās elektroenerģijas, un fiksētā daļa jeb jaudas komponente, kas atkarīga no sprieguma pakāpes un pieslēguma tehniskajiem parametriem. Arī pēc OIK finansēšanas modeļa maiņas ieguvēji ir tie klienti, kuri ir efektīvi elektroenerģijas lietotāji, kā arī rūpīgi vērtējuši elektrotīkla pieslēgumam pieprasīto jaudu. Viņiem rēķini ir samazinājušies vai nav mainījušies, tomēr viņi joprojām var samazināt izmaksas, izvēloties izdevīgāko un piemērotāko risinājumu.

Ka izveleties piesleguma jaudu 1024x724

AS "Sadales tīkls"

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933