Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā Sociālā dienesta darbībā izmaiņas

Lai apturētu straujo Covid-19 infekcijas izplatību, veselības nozares pārslodzi un mazinātu novēršamo mirstību, vienlaikus nodrošinot svarīgu valsts funkciju un pakalpojumu nepārtrauktību, no 2021. gada 11. oktobra līdz 2021. gada 11. janvārim valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija. Tas ir īpašs tiesiskais režīms, kura laikā Ministru kabinetam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un apjomā ierobežot valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, fizisko un juridisko personu tiesības un brīvības, kā arī uzlikt tām papildu pienākumus.

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju “Covid-19” arī Sociālā dienesta darbība tiek organizēta citādā režīmā kā tas parasti ierasts. Sociālā dienesta darbība notiek sekojoši:

• Tiek ierobežota klientu apkalpošana klātienē. Klātienē sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi tiek nodrošināti tikai neatliekamos gadījumos un krīzes situācijās.

• Klātienē klienti tiek pieņemti pēc iepriekšēja pieraksta un klātienes pakalpojumus sniedz tikai tiem apmeklētājiem, kuriem ir derīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts;

• Klātienes pakalpojumus sniedz tikai tie sociālie darbinieki, kuriem ir derīgs Covid19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

•  Iesniegumus var atstāt Vecumnieku novada domes Sociālajā dienestā, koridorā izvietotajā pasta kastītē pie ārdurvīm (Rīgas ielā 29A, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads), kā arī katrā pagastu pārvaldē pie ārdurvīm.

• Sociālajā dienestā turpinās arī ikdienas iesniegumu pieņemšana, lai noteiktu trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un tiek izdalītas Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalsta komplekti - pārtikas un higiēnas pakas.

• Sociālā dienesta darbinieki ikdienā konsultējas ar ģimenēm, kurās pastāv riska faktori bērnu augšanai, aprūpei un izglītībai, un ja nepieciešams brauc apsekot ģimeni, ievērojot visus piesardzības pasākumus.

 

Kontakti saziņai ar Sociālā dienesta darbiniekiem:

 

Nr.

p.k.

Uzvārds, vārds,

personas kods

Tālruņa Nr.

Ieņemamais amats

1.

Jankeviča Ina

20219567; 63976733

Sociālā dienesta vadītāja

2.

Caune Daina

20217947; 63976766

Sociālais darbinieks Vecumnieku pagastā

3.

Jukone Sarmīte

26377549; 63920597

Sociālais darbinieks Stelpes pagastā

4.

Dreijere Sandra

26677630; 63920595

Sociālās palīdzības organizators Bārbelē

5.

Nita Kinaucka Briede

27877075; 63933207

Sociālais darbinieks Skaistkalnes un Kurmenes pagastos

6.

Ilze Sauliča

29178130; 65152805

Sociālais darbinieks Valles pagastā

7.

Veide Jana

27477999; 63976735

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

8.

Jankovska Līga

22011107

Sociālais darbinieks darbam ar ģimenēm un bērniem

9.

Gunta Drezova

63976735

Sociālais pedagogs

Ina Jankeviča,
Sociālā dienesta vadītāja

 

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933