Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Noskaidroti labākie uzņēmēji Zemgalē

Ik gadu rudenī Zemgales Plānošanas reģions un Uzņēmējdarbības atbalsta centrs organizē krietnāko uzņēmēju godināšanu. Tas ir laiks, kad lauksaimnieki var nedaudz atvilkt elpu, jo gada lielākie darbi ir apdarīti, kā arī pārtikas ražotāji un citi uzņēmēji var atskatīties uz aizvadīto gadu, izvērtēt paveikto un plānot ieceres nākamajam darba cēlienam.

Titulu „Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” var saņemt vidējo un mazo uzņēmumu īpašnieki, kuru uzņēmums reģistrēts vai veic saimniecisko darbību konkrētās pašvaldības teritorijā. Turklāt pretendentiem nedrīkst būt nodokļu vai nodevu parādu, kā arī pārkāpumu darba tiesisko attiecību un darba aizsardzības jomā. Pārējo kritēriju vidū minēta uzņēmuma darbības pozitīvā ietekme uz novada vai pilsētas, kā arī reģiona ekonomisko izaugsmi un sociālo problēmu risināšanu. Līdztekus tam pretendentam jāveic videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešana, ar savu produkciju jābūt aktīvam vietējā vai ārzemju tirgus dalībniekam. Tāpat īpaši augstu tiek vērtēts radošums uzņēmumā, kā arī sabiedriskā aktivitāte.

„Gada uzņēmējs Zemgalē 2021” pārstāvēto nozaru un uzņēmumu spektrs ir plašs un daudzveidīgs. No Vecumnieku puses laureātu pulku papildina SIA „Rolial-W” jeb plašākai sabiedrībai zināms kā „Kids GYM”. Pretendents nominēts kategorijā: „Gada jaunais uzņēmējs”.

Uzņēmums nodrošina pakalpojuma „Kids GYM” darbību Vecumniekos, kas piedāvā:
• izklaides inventāra nomu bērnu ballītēm un citiem pasākumiem;
• individuālās un grupu nodarbības fizioterapeita vadībā;
• logopēda nodarbības-nodarbības valodas attīstībai bērniem;
• nodarbības bērniem ar sensorās integrācijas elementiem;
• nodarbības bērniem, kuriem ir grūtības ar burtu un ciparu apgūšanu –Burtiņskola un Cipariņi;
• nodarbības vecākiem kopā ar bērniem „Vecāku laiks”.

Uzņēmums sadarbībā ar Vecumnieku novada domē īstenoto projektu „Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Vecumnieku novadā” organizējis dažādus pasākumus – Fizisko aktivitāšu dienu „Esi vesels, esi aktīvs!”, Veselības dienu un fizioterapijas nodarbības. Projekta „Atver sirdi Zemgalē” ietvaros izvērtētajām personām ir iespēja „Kids GYM” telpās saņemt fizioterapeita un logopēda pakalpojumus.

„Kids GYM” darbības mērķis ir sekmēt bērna attīstības un pilnveidošanas procesu, nodarbībās apvienojot medicīnas, pedagoģijas teorijas un prakses sasniegumus, īstenojot pasaulē jaunākās tendences pedagoģijas, fizioterapijas jomā un pielietojot modernus palīglīdzekļus. „Kids GYM” ar multifunkcionāla terapijas kabineta palīdzību nodrošina kreatīvas nodarbības, kas veicina muskulatūras stiprināšanu, prāta, emociju harmonisku darbību un sensoro procesu stimulāciju caur ožu, dzirdi, tausti, garšu, redzi un līdzsvaru. Tā ir mērķtiecīga, pilnvērtīga darbība, kas vērsta uz bērna attīstību un pilnveidošanu, lai viņam vieglāk būtu integrēties sabiedrībā un nākotnē spētu produktīvāk funkcionēt reālās dzīves situācijās.

Ideja par nepieciešamību izveidot „Kids GYM” terapijas kabinetu Līvai Vecvanagai un viņas brālēnam Rūdolfam Cešeiko radās kādā mierīgā vasaras vakarā pie lielākā Vecumnieku ozola. Sarunas laikā radās doma, apvienot medicīnas un pedagoģijas jaunākās teorijas, lai bērniem interesantā veidā attīstītu prasmes un iemaņas.

Uzņēmumu vada ģimene Aldis un Līva Vecvanagi. Paralēli Līva vada arī biedrību „7 maņas”, kas arī darbojas zem „Kids GYM” preču zīmes. Līva kopš 2020. gada 1. jūlija ir Vecumnieku veselības centra vadītāja.

Lai bērni, kuriem ļoti nepieciešamas nodarbības, varētu saņemt pakalpojumu, uzņēmums, izvērtējot katru situāciju atsevišķi, pieņem lēmumu palīdzēt ģimenēm, piešķirot atlaides pakalpojumam, vai sniedzot nodarbības bez maksas.

Laureātu godināšanas pasākums Rundāles pilī notiks, kad to atļaus epidemioloģiskā situācija valstī.

 

Alise Dreimane
Bauskas novada pašvaldības iestādes „Vecumnieku novada dome”
Sabiedrisko attiecību nodaļas redaktore

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933