Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

“Augsim Latvijai!”

18. novembra rītā, Latvijas Republikas proklamēšanas 103. gadadienā, Vecumnieku centra parkā pie stēlas novada Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, 22 Vecumnieku Jaunsargu vienības kandidāti nodeva jaunsargu svinīgo solījumu.

Šajā nozīmīgajā dienā uz svinīgā solījuma pieņemšanu bija ieradies Jaunsardzes centra 4. novada nodaļas vecākais eksperts militāros jautājumos seržants Maigurs Kalniņš. Savā uzrunā topošajiem jaunsargiem viņš uzsvēra, kas ir galvenās vērtības, kuras jaunsargiem būs jāmācās un jāievēro! Tās ir - cieņa, gudrība un dzimtenes mīlestība. Jaunsargus un jaunsargu kandidātus svinīgā solījuma nodošanai sagatavoja Vecumnieku Jaunsargu vienības instruktors seržants Klāvs Zaļkalns.

Jaunsargu kandidātus ar savu klātbūtni atbalstīja un motivējošiem vēlējumiem sveica Vecumnieku novada domes izpilddirektore Aiga Saldābola, izpilddirektores vietnieks Guntars Veismanis, Vecumnieku pagasta novadpētniecības centra krājuma glabātāja Rita Kovala un Vecumnieku ev.lut. baznīcas draudzes mācītājs Roberts Otomers.

Svinīgā solījuma nodošanai ir īpaša norise.

Pēc vārdiem “Dievs, svētī Latviju!” visi svinīgā solījuma dalībnieki nodzied Latvijas valsts himnu. Pēc himnas tiek pieņemts svinīgais solījums. Pirms solījuma teksta nolasīšanas, ko lasa instruktors, jaunsargu kandidāti noteiktā kārtībā nosaucot savu vārdu, uzvārdu, pa daļām atkārto jaunsargu svinīgā solījuma tekstu, kas skan šādi: “Es (vārds, uzvārds), Latvijas Republikas jaunsargs, svinīgi apsolos nežēlot savus spēkus un prātu labākas dzīves veidošanai manas dzimtās zemes un Latvijas tautas labā. Apsolos pēc labākās sirdsapziņas veikt jaunsarga pienākumus.”

Kad svinīgais solījums pieņemts, augstākā amatpersona apsveic jaunsargus: “Sveicu jūs ar uzņemšanu jaunsargu rindās!”, uz ko jaunsargi atbild: “Augsim Latvijai!”.

Pēc apsveikuma, Jaunsardzes centra 4. novada nodaļas vecākais eksperts militāros jautājumos seržants Maigurs Kalniņš un instruktors seržants Klāvs Zaļkalns katram Jaunsardzes rindās uzņemtajam jaunsargam pasniedza jaunsarga apliecību un brošūru “Jaunsargu vērtības un standarti”.

Svinīgā solījuma sadaļa tiek noslēgta ar jaunsargu instruktora komandu jaunsargiem: “Brīvi, izklīst!” .

Jaunsargu vienība Vecumniekos tika atjaunota 2018. gada nogalē. Sākotnēji tajā bija 20 aktīvi jaunsargi, bet mācību gada beigās to skaits pieauga jau līdz 30. Šobrīd Jaunsardzes rindās ir ap 60 jauniešu no Beibežiem, Misas, Piebalgām un Bārbeles, Stelpes, Valles, Vecumniekiem. Tie ir 5. - 12. klašu audzēkņi, tostarp – 7 meitenes.

Bija patiess gods piedalīties šajā svinīgā solījuma nodošanā! Ļoti ceru, ka šāds svinīgs un nozīmīgs brīdis kļūs par tradīciju!

Novēlu Jaunsardzei cītīgi apgūt un turpmāk dzīvē ievērot “Jaunsargu ētikas kodeksu”! Ar šo kodeksu, kurā ir aprakstītas mūsdienās izzūdošas cēlas vērtības un standarti, būtu nepieciešams iepazīties katram no mums.

Paldies Klāvam Zaļkalnam, kurš uzņēmies šo godpilno misiju patriotisma audzināšanā un veicināšanā mūsu jauniešos! Priecājos par tiem vecākiem, kuri atbalsta, mudina un iedrošina savus bērnus spert soli pretim nopietnai disciplīnai un vērtībām!

“Katra cilvēka svēts pienākums ir tradicionālu vērtību radīšana savā dzīvē visā tās garumā. Viņam jānonāk pie sapratnes, ka tradicionālām vērtībām viņā dzīvē pieder pamatnozīme.”
(Jaunsardzes centrs. Jaunsargu vērtības un standarti. Jaunsargu ētikas kodekss. Vērtības.) https://www.jc.gov.lv/lv/jaunsardze

 

Foto galerija

Rita Kovala,
Vecumnieku pagasta novadpētniecības centra
krājuma glabātāja

komentārs1

  • Kārlis Bergmanis

    24.11.2021

    Malači, Vienotībā spēks!

Autorizējieties, lai komentētu

Foto un video galerija

VECUMNIEKU NOVADA DOME

Tālrunis: 63976100, e-pasts:
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Vecumnieku novads, LV-3933