Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Šī gada ziema iesākusies sniegota un sniegputeņiem bagāta

Vecumniekos un tuvējos pagastos, tāpat kā visā valstī, autoceļu uzturēšana notiek atbilstoši katram ceļa posmam noteiktai klasei. Ceļa klasi nosaka pēc satiksmes intensitātes uz tā. Lai arī Vecumniekos un tuvējos pagastos ielām ir noteiktas C vai D ziemas uzturēšanas klases, kas nenosaka striktu brauktuves attīrīšanas laiku no snigšanas beigām, tad prioritāri tiek tīrīti ceļi, pa kuriem pārvietojas skolēnu autobusi, kā arī ceļi ar ekonomiski un sociāli lielāku nozīmi, bet novārtā netiek atstāts neviens pašvaldības ceļš.

Kopumā pa teritoriju strādā 8 tīrāmās traktortehnikas, kas piedalās ceļu attīrīšanā no sniega. Ar ielu un ceļu uzturēšanas klasēm var iepazīties Vecumnieku mājas lapā.

Darbu izpildes laiki atbilstoši autoceļu uzturēšanas klasei:

Uzturēšanas klase   A  A1  B  D
Diennakts laiks, kurā jānodrošina attiecīgie braukšanas apstākļi  6-22  6-20 6-18   6-18  Netiek normēts
Laiks autoceļa brauktuves attīrīšanai no sniega*  3h  4h  6h  18h  Netiek normēts
Laiks autoceļa brauktuves kaisīšanai ar pretslīdes materiālu  3h  4h  6h  Netiek normēts  Netiek normēts
Laiks rievu izveidošanai sasalušā vai piebrauktā sniegā uz autoceļu brauktuves**  -  6h  Netiek normēts  Netiek normēts

Tīrot ietves Vecumnieku pagastā, tikai ar vienu mazo traktortehniku, arī tiek izvērtētas prioritātes – gājēju ietves un laukumi pie bērnudārziem, skolām un intensīvāk izmantotie celiņi. Iespēju robežās tiek kaisīti arī gājēju celiņi un ielu krustojumi ar pretslīdes materiālu - granti.

Vēlamies aicināt visus satiksmes dalībniekus un gājējus būt uzmanīgiem ziemas sezonā, lai arī cenšamies strādāt operatīvi diemžēl visu reizē uzspēt nevaram.

Tāpat, kā iepriekšējos gadus Vecumnieku pagastu ziemas periodā apsaimnieko SIA “Jaunolis”.

Skaistkalnes pagastu ziemas periodā apsaimnieko VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

Bārbeles, Stelpes, Valles un Kurmenes pagastus ziemas periodā apsaimnieko SIA “OEG Ceļi” saskaņā ar iepirkuma rezultātiem.

Sniega tīrītāju darba kārtība ir pagastu pārvaldnieku pārziņā. Ja rodas neskaidrības, jautājumi, problēmas vai ieteikumi ceļu un ielu uzturēšanas jomā, aicinām sazināties ar Guntaru Veismani zvanot pa tālruni +371 27307370, vai sazināties ar pagasta pārvaldes vadītājiem.

Vēršam uzmanību, ka intensīvas un ilgstošas snigšanas laikā tīru ceļa segumu nodrošināt nav iespējams, un sniega tīrīšana tiek organizēta sistemātiski, lielākoties darbus veicot, beidzoties snigšanai. Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem.

Gija Spula
Bauskas novada pašvaldības iestādes "Vecumnieku novada dome"
Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933