Lapas karte

Youtube

Facebook

Instagram

Izveidojot Bauskas novada pašvaldības iestādi “Vecumnieku apvienības pārvalde”, tiek mainīti rekvizīti

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2021.gada 25.novembra lēmumu Nr. 519 ( prot.Nr.7, 23p.) “Par Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” izveidošanu , tiek reorganizēta Bauskas novada pašvaldības iestāde “Vecumnieku novada dome”.

Bauskas novada pašvaldības iestādes “Vecumnieku apvienības pārvalde” informē , ka no 2022.gada 1.janvāra tiks mainīti rekvizīti ,lūdzam turpmākos dokumentos izmantot sekojošus rekvizītus :

BAUSKAS NOVADA PAŠVALDĪBA
Reģistrācijas Nr. 90009116223
PVN reģistrācijas Nr. LV90009116223
Adrese: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads
LV-3901
NORĒĶINA KONTS :LV50TREL9802589008000
BANKA:VALSTS KASE
BANKAS BIC:TRELLV22

Dace Šileika
Bauskas novada pašvaldības iestādes
“Vecumnieku apvienības pārvalde” vadītāja

Foto un video galerija

Bauskas novada pašvaldības iestādeBauskas novada pašvaldības iestāde «Vecumnieku apvienības pārvalde»

«Vecumnieku apvienības pārvalde»

Tālrunis: 63976100, e-pasts: vecumnieki@vecumnieki.lv
Adrese: Rīgas iela 29, Vecumnieki, Vecumnieku pagasts, Bauskas novads, LV-3933